ENTER åpnet i Kilen i Finsland

Lørdag 8. august ble skulpturen ENTER avduket på sitt første stopp i Kilen i Finsland. ENTER er en del av kunstprosjektet SNART Kristiansand, som vil belyse mangfoldet av steder og kvaliteter i nye Kristiansand kommune

Finsland.jpg

Fra venstre: Planrådgiver i Kristiansand kommune, Christina Rasmussen, produsent og kurator Kristine Wessel, kunstner Signe Solberg med datteren Elvira og musiker Åsmund Solberg. Foto: Kulturbyrået Mesén.

– Det å velge Finsland som første stopp for ENTER har vært et poeng siden stokkene, som er et element i labyrinten, er hogget der. Her har vi møtt et engasjert lokalmiljø som har ambisjoner for stedet sitt. Det er også interessant å vise at Kristiansand består av mer enn den velkjente kystkulturen, at kommunen har et rikt innland med skogbruk og landbruk for å nevne noe, sier planrådgiver Christina Rasmussen i kommunen.

I september flyttes kunstverket til kystlandskapet i Høllen før det tar turen til Kvadraturen i oktober.

Les mer om åpningen av kunstprosjektet på nettsiden til  Kulturbyrået Mesen.