Endring i vann- og avløpsgebyret

I forbindelse med utsendelse av faktura for kommunale avgifter og den pågående omtakseringen av eiendommer, har det kommet spørsmål om beregningsgrunnlaget for vann- og avløpsgebyr.

Fellesnemnda bestemte at alle eiendommene i den nye kommunen skal takseres på nytt. Dette arbeidet er nå godt i gang og for noen eiendommer vil endring i matrikkelen, det offisielle eiendomsregisteret, medføre endring i vann- og avløpsgebyret. Ettersom matrikkelen korrigeres fortløpende, har det medført at også beregningsgrunnlaget for vann- og avløpsgebyret har blitt endret på utsendte faktura.

Om matrikkelen og omtaksering

Bygninger registreres kontinuerlig i matrikkelen. De fleste endringer skjer som følge av byggesaksbehandling. Vi korrigerer opplysninger om bygningene i matrikkelen når det kommer oppdatert informasjon. For eksempel kan vi få oppdatert informasjon om et gammelt bygg i forbindelse med tilbygg eller bruksendring.

I omtakseringsprosjektet for eiendomsskatt blir alle eiendommer besiktiget. Takstmannen kontrollerer faktagrunnlaget om bygningene i matrikkelen, og matrikkelen blir korrigert fortløpende der det er nødvendig.

Hvem får endring på sin faktura?

 • Eiendommer uten vannmåler
  For eiendommer som ikke har vannmåler danner matrikkelen grunnlaget for vann- og avløpsgebyret. Eiendommer uten vannmåler omfatter hovedsakelig tidligere Kristiansand kommune.
  I forbindelse med eiendomstakseringen blir matrikkelen oppdatert fortløpende. Eiendommer med endringer i areal vil få nytt beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyr. Dette vil normalt komme med på faktura for terminen etter at endringen er registrert. Dermed vil noen eiendommer som alt har blitt omtaksert eller byggesaksbehandlet og fått endring i matrikkelen, også få endret grunnlaget for beregning av gebyr.

 • Eiendommer med vannmåler
  For eiendommer som har vannmåler vil endring i areal ikke ha betydning, da disse betaler etter stipulert forbruk og avregnes årlig. Dette gjelder de fleste i tidligere Songdalen og Søgne kommuner, samt de som har installert vannmåler i Kristiansand. 

 • Eiendommer med endret antall boenheter eller seksjoner
  Abonnementsgebyr betales for antall boenheter/seksjoner. Dette gjelder uavhengig av om eiendommen har vannmåler eller ikke. Omtaksering kan medføre endringer da grunnlag for abonnementsgebyr hentes ut fra matrikkelen. 

Nye takster for eiendomsskatt og mulighet for å klage

Nye takster for eiendomsskatt skal gjelde fra 2021. Eiere informeres om ny takst innen 1. mars 2021, og det gis mulighet for å klage.

For de som klager på faktagrunnlaget i eiendomsskattetaksten og får medhold, vil VA-gebyret avregnes manuelt på hver enkelt eiendom i ettertid.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyret kan du ringe telefon 38 05 29 97.