Betalingsfrist er endret på kommunale avgifter

Forfallsfrist for kommunale avgifter 3. termin 2020 er endret fra 5. august til 15. september.

Har du ennå ikke fått faktura i postkassen eller nettbanken kan du slappe helt av. Fristen har blitt forlenget til 15. september.

– Ny frist for betaling av kommunale avgifter 3. termin 2020 er fastsatt til 15. september. Opprinnelig var denne fristen 5. august. Faktura for denne terminen vil bli sendt ut ca. tre uker før betalingsfristen, informerer regnskapssjef i Kristiansand kommune.

Neste betalingsfrist for kommunale avgifter er 2. november.