Ekstramidler til kunstnerstipend i år

I år utdeles 600 000,- i kunstnerstipend i Kristiansand kommune. Søknadsfrist er 15. oktober.

MajaTorjussen2.jpg

Vinner av en av stipendene fra 2019, Maja Torjussen. Foto: Atle Håland 

Bystyret har bestemt at i 2020 skal det deles ut ekstramidler i tillegg til vanlig kunstnerstipend. Dette vil gi kristiansandskunstnere mulighet for å videreutvikle kunsten sin, gir økt forutsigbarhet og er med på å redusere behovet for kombinasjonsinntekt i en utfordrende tid.   

Bjørn Egeli, leder av kulturutvalget, håper at mange kunstnere med tilknytning til kommunen vil søke stipendordningen i år.

- Vedtaket i bystyret gjør det mulig å dele ut seks ekstra arbeidsstipend på 50 000 kr hver i årets tildeling. Det vil forhåpentligvis kunne være et bidrag til å opprettholde kunstnerisk virksomhet hos flere av kommunens profesjonelle kunstnere, kommenterer Egeli.  

Formålet med stipendordningen

Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand.

Ordningen er delt opp i

  • talentstipend
  • kunstnerstipend
  • arbeidsstipend

Det betyr at man kan søke stipend gjennom hele kunstnerskapet, både som talent, i en student- eller etableringsperiode og som aktiv profesjonell kunstner.  

I vurderingen av søknadene legges det blant annet vekt på nyskaping, gjennomføringsevne, faglig kvalitet og profesjonalitet. Stipendordningen er øremerket søkere med en vesentlig tilknytning til Kristiansand.  

Kulturutvalgets leder, nestleder og kulturdirektøren utgjør en jury og fremmer innstilling til hovedutvalget som vedtar tildeling av stipend.  

Stipend kan tildeles innenfor alle kunstområder: Dans, teater, billedkunst, kunsthåndverk, sang, musikk, litteratur, film, foto m.m.  

Søknadsskjema  Retningslinjer

Søknadsfrist: 15. oktober 2020. 

Kontakt 

Spørsmål om stipendordningen kan rettes til:

kulturrådgiver Angjerd Munksgaard, på e-post