Direktesendt prisutdeling

Kristiansand kommune feirer frivillighetsdagen 5. desember med digital utdeling av Frivillighetsprisen 2020 til privatpersonen Steinar Monsen og organisasjonen Søgne Turgruppe.

Feirer frivilligheten

1500 Frivillighetsprisen_lysere.jpg

De skal dele ut Kristiansand kommunes frivillighetspris på direkten fra Rådhuskvartalet. Fra venstre enhetsleder frivillighet, Anne Grete Widding, varaordfører Erik Rostoft og juryformann Tom Løchen (begge med diplomet vinnerne får) og kommunalsjef innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr. Foto: Kristin Wallem Timenes

– I stedet for å samle frivillige organisasjoner og innbyggere for å feire frivilligheten, vil vi på grunn av koronasituasjonen sende direkte fra Rådhuskvartalet der vi høytidelig deler ut frivillighetsprisen 2020 til de to flotte prisvinnerne Steinar Monsen og Søgne Turgruppe. Vi håper så mange som mulig får med seg seremonien på Facebook.

Se presentasjonsfilmen av prisvinnerne:

Det sier Elisabeth Engemyr, som er kommunalsjef for innbyggerdialog i Kristiansand kommune. Engemyr og enhetsleder for frivillighet, Anne Grete Widding, inviterer sammen med varaordfører Erik Rostoft og juryformann Tom Løchen, Kristiansands innbyggere til å overvære sendingen, som varer i 30 minutter. 

– Vi håper mange vil se på og folk må like og dele. Det kan bli en slags frivillighetsdugnad på selve frivillighetsdagen for å spre det fine og viktige som frivillig innsats representerer. Det er nettopp dette flotte engasjementet hos veldig mange av våre innbyggere kommunen ønsker å verdsette med Frivillighetsprisen, sier Anne Grete Widding, som viser til at det finnes mer enn 840 forskjellige frivillige organisasjoner i Kristiansand.

Deles ut av varaordfører

Det er varaordfører Erik Rostoft som, sammen med bystyremedlem og juryformann Tom Løchen (H), skal dele ut Kristiansand kommunes frivillighetspris lørdag 5. desember kl. 12.

– Det er en ære å kunne være med å hedre frivillig innsats. Prisen deles ut til både en privatperson og en organisasjon. I nevnte rekkefølge er Steinar Monsen og Søgne Turgruppe flotte eksempler. Monsen får prisen for sitt mangeårige engasjement i Søgne dykkerklubb og i sjøspeiderne og organisasjonen Søgne Turgruppe har siden 1998 sørget for sosial og helsefremmende aktivitet for veldig mange eldre, sier varaordfører Erik Rostoft.

11 forslag

– Vi fikk inn 11 forslag på kandidater. Det er ikke et stort antall, men visstnok bedre enn det har vært de siste årene. Vi skal opp i enda flere forslag på personer og organisasjoner neste år. Det er mye flott, frivillig innsats rundt om i vår nye kommune, sier juryformann og leder for bystyrets utvalg for frivillighetsprisen, Tom Løchen (H).

I reglementet for Kristiansand kommunes frivillighetspris heter det at «Hensikten med prisen er å berømme en person eller organisasjon (…), som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet. lnnsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.»

Prisen består av et diplom og 25 000 kroner.

Juryens begrunnelser