Digitalt bystyremøte 29. april

Bystyremøtet kan følges på kommunens nett-TV fra klokka 17.00. Representantene sitter partivis i møterom i Rådhuskvartalet og deltar via storskjerm i hvert rom.

Nesten tomt i salen

Vanligvis kan publikum følge møtene fra salen, men under koronakrisen er det ikke slik. Publikum må derfor følge møtet på kommunens nett-TV. I selve bystyresalen sitter bare ordfører, kommunedirektør og formannskapssekretær.

Nett-TV 

Deltar fra møterom

De 71 representantene samles partivis i 14 ulike møterom i Rådhuskvartalet og deltar via skjermene i møterommene. Hvert møterom utstyres med en PC som kobles til skjermen i rommet. Denne PC-en fungerer som talerstol for hver gruppe. Politikerne bruker som vanlig sine nettbrett til å lese sakspapirer, be om taletid og stemme.

Program for møtet 29. april

Referatsak:

 • Fylkesmannens behandling av krav om lovlighetskontroll - bystyrevedtak om tilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo

Utsatt interpellasjon:

 • Interpellasjon fra Vidar Kleppe (Dem) om å innføre forbud for ansatte å bruke burka og niqab på jobb

Nye saker:

 • Godkjenning av protokoller fra bystyrets møte 26.02.2020, 19.03.2020 og 20.03.2020

Kultur og innbyggerdialog:

 • Harmonisering av elevavgifter i kulturskolen
 • Utbetaling av tilskudd til bygging av buldreanlegg

Samfunn og innovasjon:

 • Koronapandemien – Oppfølging av kommunale tiltak rettet mot næringslivet

By- og stedsutvikling:

 • Vurdering av krav om lovlighetskontroll av vedtak i formannskapssak 22/19 og bystyresak 67/19
 • Lund torv - områderegulering - lovlighetskontroll av bystyresak 124/19
 • Hellemyr - felt E1 - detaljregulering – sluttbehandling
 • Mjåvann III - omregulering – sluttbehandling
 • Benestad felt BB1 og BB5 - detaljregulering – sluttbehandling
 • Porsmyr - 578/15 mfl detaljregulering – sluttbehandling

Organisasjon:

 • Lovlighetskontroll ift bystyrets vedtak 42/20 og 43/20

Interpellasjon:

 • Interpellasjon fra Annette Skeie Jakobsen (TVP) om stenging av Haumyrheitunnelen/Sømsveien under covid-19-pandemien


Sakspapirer 

Disse sitter i bystyret