Dialogmøter utsatt inntil videre

Formannskapets dialogmøter er utsatt så lenge korona-situasjonen er uavklart.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at politikerne i formannskapet har satt i gang disse dialogmøtene. Vi understreker derfor at møtene kun er utsatt så lenge korona-situasjonen er uavklart, sier kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr. Hun opplyser også at dialogmøtene etter sommerferien vil foregå på kveldstid.

– Møter på formiddager begrenser hvem som har mulighet til å komme. Derfor har formannskapet bestemt at de til høsten skal foregå mellom klokka 17.00 og 19.30, sier Engemyr.

God oppslutning

– Oppslutningen har vært overraskende god, sier ordfører Jan Oddvar Skisland i en video om dialogmøtene (se videoen over her). Sammen med Joel Nziza fra ungdommens bystyre deler ordføreren erfaringen med dialogmøtene så langt.

– Det er fint å få anledning til å møte politikerne ansikt til ansikt, men møtene må forgå på et bedre tidspunkt, sier ungdomspolitiker Joel Nziza.