Dialogmøte med engasjement

Onsdag 12. februar gjennomførte formannskapet i Kristiansand sitt første dialogmøte. Om lag 60 innbyggere og representanter fra lag og foreninger møtte opp med stort engasjement.

Innstilt på å lytte

st12022020.jpgOrdfører Jan Oddvar Skisland ledet dialogmøtet i formannskapssalen i det tdligere rådhuset på Tangvall. Omlag 60 innbyggere var møtt fram, foruten 15 politikere fra formannskapet og fem-seks fra kommuneadministrasjonen. Foto: Svein Tybakken

– Vi er ikke her for å love masse penger eller drive politiske utspill. Vi er primært her for å lytte, understreket Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland ved innledningen av dialogmøtet.

Se videoen med glimt fra dialogmøtet og enquête:

Seks personer fra frivillige lag og organisasjoner var spesielt invitert til møtet for å holde et fem minutters innlegg. De hadde fått i oppdrag å snakke om hvordan det er å bo og leve i Søgne, hva folk er opptatt av, og hvilke aktiviteter som foregår i bygda. I etterkant av hvert innlegg var det mulighet for åpen dialog mellom publikum og politikere.

Uenighet om 17. mai

st12022020 7.jpgIngrid Garmann fra Søgne Musikkorps var opptatt av at 17. mai skal feires lokalt i bydelen og at 17. mai-komiteen ikke må tvinge søgnefolket til sentrum. Foto: Svein Tybakken 

Førstemann ut var Ingrid Garmann fra Søgne Musikkorps. Hun understreket at hun var stolt av bygda si og det gode samarbeidet som hittil hadde vært med tidligere Søgne kommune, særlig i forbindelse med gjennomføring av 17. mai-arrangementet. Garmann hadde nylig fått beskjed på et møte at de frivillige heretter skulle få ansvaret for hele arrangementet, og at målet for Kristiansand var å samle alle i Kvadraturen.

– Det er arrogant av Kristiansand kommune å skyve over et så stort arrangement på frivillige, fastslo Garmann.  

Mira Svartnes Thorsen, leder av 17. mai-komiteen understreket at det ikke var noe mål for kommunen å samle alle i Kvadraturen og la til at bydelen har fått en koordinator fra kommunen som bistår med arrangementet i 2020, men at fra 2021 må både de og tidligere Songdalen kommune organisere 17. mai selv ved hjelp av frivillige, på lik linje med andre bydeler i den nye storkommunen.

Les mer på kommunens nettside for dialogmøter.

Les mer om hvordan komme innspill