Det handler om identitet

Og det er med på å definere oss som mennesker. Hva snakker vi om? Kunst og kultur! Disse viktige bærebjelkene som binder oss sammen på tvers av generasjoner.

Og som vi alle har et forhold til – enten det er bevisst eller ubevisst. For hva ville vel livet vært uten?

Kultur, idrett og fritidstilbud er viktige satsingsområder i planforslaget ‘Sterkere sammen – Kristiansand mot 2020’ som er på høring frem til 29. juni. God samfunnsutvikling skal sørge for at kultur får en sentral plass i den nye kommunen vår.

Knudens kulturmetro.jpg

Kulturmetroen gir en god oversikt over hvilke kulturtilbud som finnes, og hvor de er (foto: Kristin Wallem Timenes)

Kortreist

– Vi fortsetter selvfølgelig kultur- og fritidsarbeidet i bydelene, slik at barn og unge har gode lokale tilbud gjennom de mange kulturskolelokasjonene, fritidsklubbene og idrettsanleggene, forklarer kulturrådgiver Angjerd Munksgaard. – Kulturtilbud finnes i alle bydeler i hele kommunen, på ulike skoler og kulturarenaer. For oss som jobber med kultur er der et viktig prinsipp med det nære og kjære. Vi ønsker gode tilbud der barn og unge bor.

 

Angjerd Munksgård.JPG

Angjerd Munksgaard (foto: Kristin Wallem Timenes)

Binder fortid og nåtid sammen

– Et hvert sted har sin egenart og identitet – og dette er viktig å bevare og videreføre i den nye kommunen. Et eksempel på hvordan kunst, historie og identitet knyttes sammen i ett og samme verk er kunstverket Sol som står i rundkjøringen på E39 i Søgne. Det er blitt en identitetsbærer for Søgne. Kunsten kan også brukes som en formidler av kulturhistorie og styrke felles identitet, understreker Munksgaard.

Møteplasser

Skal Kristiansand være en attraktiv region og et regionalt tyngdepunkt for kulturlivet, er det viktig at vi også utvikler gode kulturarenaer og møteplasser sammen med kommunens kunst- og kulturinstitusjoner. Det stormet litt rundt Kilden i selve byggeprosessen, men det er vel de færreste i dag som ikke kan si seg enig i at denne institusjonen har vært et kvantesprang for kulturlivet her i sør?

Frivillighet og innbyggerinvolvering

Et særdeles viktig element i kommunens arbeid med kultur og frivillighet er begrepet «innbyggerdialog». Moderne kommuner ønsker ikke bare å yte gode tjenester til innbyggerne sine – de er også opptatt av å skape nye ting sammen med dem – og da må innbyggerne involveres. De skal vær viktige ressurser og bidra med sin kompetanse i samarbeid med kommunen.

Et viktig grunnlag for å utarbeide gode kommuneplaner er å spørre folk hvordan de ønsker å ha det. Det siste året har kommunen prøvd ut nye metoder for å komme i kontakt med folk som vanligvis ikke deltar i den offentlige debatten eller renner dørene ned på kommunale møter.

Gjestebud og rap

– Vi har latt oss inspirere av andre byer i inn- og utland, og testet ut forskjellige metoder, sier Munksgaard. – Vi har oppsøkt barn i barnehager, ungdom i fritidsklubber og hatt konsert med rapperen Andrew Ripper som stod på scenen på Kongsgaard skolesenter. På denne måten har vi fått tak i stemmer som ikke kommer like tydelig frem ellers. Og så har vi testet ut gjestebud. Dette var en ny og spennende metode. Du kan lese mer om gjestebud her.

I november ble det også testet ut en annerledes møteform på Rutebilstasjonen.

– Vi snakket om stedskvalitet. Det var installert en interaktiv lydskulptur i lokalet, forfatter Sigurd Tenningen leste dikt og fikk innbyggere til å fortelle om hvilke kvaliteter de er opptatt av i sitt nærmiljø. I tillegg hadde vi åpen mikrofon. Det ble en spennende og annerledes ramme for et “folkemøte”, forteller Munksgaard.

Her kan du lese mer om selve arrangementet.

Inkludering, og mangfold og møteplasser

Livskvalitet er et nøkkelord for mange i kommunen vår. Folk ønsker seg et inkluderende og mangfoldig samfunn – og folk ønsker seg gode møteplasser. Dette kommer frem i dialogen med innbyggerne i kommunen. Kristiansand skal være en by for alle!

Kunst i offentlige rom kan være vanskelig, og skaper ofte debatt. Det er likevel viktig at vi ikke inntar en holdning til samtidskunsten før vi har tillatt oss å undres. VI har alle våre subjektive opplevelser av kunsten vi omgir oss med, slik vil det alltid være. Men i våre felles uterom beveger vi oss i byen og kommunens historie. Fortid og fremtid møtes. Det er i disse rommene nye idéutvekslinger skjer, nye steder skapes og nye felles referanser blir en del av oss og byen vår, sier Munksgaard.

– Da billedkunstneren Kjell Nupen jobbet med fontenen i Otterdalsparken i anledning Kristiansands 350-årsjubileum i 1991 kastet folk stein på ham og arbeiderne, forteller Munksgaard.

– Årsaken var at de syntes anlegget var for dyrt og at det var feil bruk av midler. Men hvem ville vært foruten dette byrommet og det flotte fontene-anlegget i dag?

Kunstneren selv er gått bort – men kunsten hans og fonteneanlegget lever videre i dag – til stor glede både for byens befolkning og våre gjester.

Vil du vite mer? 

Ved å følge den digitale live-sendingen vår torsdag 18. juni klokka 13-14 kan du få vite mer om de foreslåtte retningene for den nye kommunen. I sendingen blir planforslaget presentert av ordfører Jan Oddvar Skisland, strategisjef Lukas Wedemeyer og planrådgiver Marit Eik.

Det blir også mulighet for å stille spørsmål digitalt. 

Les mer om programmet, deltakerne og innholdet i sendingen her.

Her finner du lenke til selve live-sendingen.

Du rekker fortsatt å si din mening  

Planutkastet ‘Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030’ er på høring frem til 29. juni, så du kan fortsatt rekke å si din mening. 

Her kan du se planen i sin helhet og lese mer om hvordan du kan komme med dine innspill.