Den alternative 17. mai-festen

Som erstatning til avlyste skole- og borgertog ble både bil- og båtkortesjene populære innslag. Folk fulgte oppfordringen med å feire nasjonaldagen hjemme med familie, venner og naboer.

God stemning

Dagen startet i sentrum som normalt med at leder i 17. mai utvalget, Mira S. Thorsen, ønsket velkommen til en annerledes feiring før Nori Gloppen Haugum, elev ved Kristiansand internasjonale skole holdt dagens tale. Rabakoret fra Randesund satte alle fremmøtte i god 17. mai-stemning.

Bilkortesjer

1500 Flaggbærerne.jpgDe tre bærerne av byflagget, Lene Tønnessen, Harald Sødal og Dagfinn Haarr. Foto: Tore Løvland

I overkant av 100 biler var med i bilkortesjen som startet kl. 09. Her var det mange gamle, flotte og  pyntede veteranbiler, mopeder, knallerter og andre kjøretøyer med. Flere fikk anerkjennende blikk og andre fikk latteren til å runge. 

Gliiiis.jpgLitt av et 17. mai-glis... Foto: Lisan Gjendem

De tre bærerne av byflagget, Harald Sødal, Lene Tønnessen og Dagfinn Haarr, deltok hver på sin strekning og melder om en fantastisk tur med et godt oppmøte av feststemte og glade mennesker langs ruta. 

I Finsland ble det også gjennomført en egen bilkortesje, til stor begeistring for innbyggerne.  Her var det både traktor og større kjøretøyer med.

1500 Finsland.jpgI Finsland var det skikkelig folkefest 17. mai slik ei aktiv og godt sammensveisa bygd kan få det til. Foto: Lisa Mari Bynes

Selv med avlyste arrangementer hadde alle korpsene fullt opp hele dagen med å spre musikalsk glede.  Alle omsorgssentre fikk besøk og det ble avholdt minikonserter.  Ingen 17. mai uten korps!

Bekransningene ble gjennomført som normalt og det var hyggelig å registrere godt oppmøte, og alt arrangert innenfor smittevernreglene. 

Bekransing.jpg

På Greipstad legger Sylvi og Cecilie Mølland ned krans ved minnestøtten til motormann Ole Eidså som falt under krigen. I Kvadraturen la utvalgsmedlem Ingrid Wikstad Gundersen ned krans ved statuen av Camilla Collett og rektor på Ansgarskolen, Ingunn Folkestad Breistein (t.h.), holdt tale. Foto: Lisan Gjendem

Båtkortesjer

1500 Flekkerøy 2.jpgFlekkerøy laget egen, flott båtkortesje med musikkorps bokstavelig talt i baugen. Her passerer Skoleskipet Sørlandet.  Foto: Eldbjørg Dahl

Båtkortesjene i Søgne, på Flekkerøya og i sentrum fikk veldig stor oppslutning. Det snakkes nå høyt om at dette må bli tradisjon fremover. Det satte en flott spiss på det hele at skoleskipet Sørlandet kom hjem på selve nasjonaldagen.  Langs hele ruta var det møtt frem folk på strender, knauser og svaberg pyntet i finstasen med flagg og det var god stemning. 

Det var hyggelig å se et arrangement bli så godt mottatt og 17. mai-utvalget roser frivillige lag og organisasjoner som bidro til gjennomføringen.

Båtkortesjen i sentrum ble avsluttet ved Kilden hvor ordfører Jan Oddvar Skisland holdt det offisielle tale for dagen. Fra Kilden ble dagen oppsummert med gjester og kulturelle innslag. Fædrelandsvennen sendte fra feiringen på dagtid og Kildens program ble også streamet.  Ifølge avisen var 70 000 innom sendingene.

Nye tradisjoner?

Torvefjorden.jpgPå Torvefjorden i Søgne er det stor feststemning og flott båtparade. Foto: Ina Nordhagen

Hvert år, før og etter nasjonaldagen, får 17. mai-utvalget mange innspill fra innbyggerne med forslag til endring av programmet. Etter årets 17. mai er det mange som ønsker at bil- og båtkortesje skal implementeres i programmet. 17. mai-utvalget tar gjerne imot innspill.  Disse kan sendes på e-post til sekretær Lisan Gjendem

Bamåsen.jpg

På Hånes var beboerne på Bamåsen samlet til en alternativ, men fantastisk 17. mai-feiring. Det ble tog, tale, 17. mai-musikk, pølser og leker for barna - selvfølgelig med smittevernshensyn. Foto: Erik Ommundsen