Deler legevakta

Fra og med lørdag 14. mars skal alle pasienter som må på legevakt på grunn av luftveissymptomer som hoste og tung pust, til Kristiansand legevakt Tangvall. Det blir mulig å bestille time samme dag.

Fastlegen først

Fastlegen skal alltid være den første kontakten. Men dersom fastlegens praksis er stengt, eller man ikke oppnår kontakt, er legevakta neste mulighet.

– Hvis de skal kontakte legevakten, skal de alltid først ringe. Nummeret er 116 117. For personer med luftveissymptomer jobber vi med å kunne tildele time, sier direktør for helse og mestring, Brede Skaalerud. 

  • Kristiansand legevakt Tangvall: Alle pasienter med luftveissymptomer

  • Kristiansand legevakt Eg: Alle andre tilfeller

– Dette gjelder uansett hvor du bor eller oppholder deg i Kristiansand legevaktdistrikt. Legevaktdistriktet omfatter også Lillesand og Birkenes. Alle med luftveissymptomer skal til Tangvall, alle andre skal til Eg, sier Skaalerud. 

Faglig fundert

Hensikten med å sikre at alle pasienter med luftveissymptomer sluses til Kristiansand legevakt Tangvall, er å hindre videre spredning av koronaviruset.

På Tangvall er det laget ekstraordinære smitteventiltak for å hindre videre smitte, og beskytte både pasienter og helsepersonell fra viruset.

– Vi har flotte, velegnede lokaler på Tangvall som egner seg svært godt, sier direktøren. 

Telefon: 116 117

Kristiansand legevakt Tangvall endrer ikke åpningstider. Åpningstiden er 12.00-21.00 alle dager i året.

Pasienter med luftveissymptomer som trenger hjelp utenom åpningstiden, får veiledning på telefon. Tilfeller som ikke kan vente til åpningstiden på Tangvall, blir bedt om å komme til Eg.

Noen vil fortsatt tilses av lege i eget hjem eller i institusjon, ut fra legevaktens egen vurdering

Adresse: Tangveien 8F, 4640 Søgne

Kommunens døgnåpne legevakt har lokale i sentrum på Eg, like ved sykehuset, og har åpent hele døgnet alle dager i året.

Inngangsdøra er stengt deler av døgnet. Pasienter bes da bruke dørklokke.

Adresse: Egsveien 102, 4615 Kristiansand

Kontakt for media:

Direktør for helse og mestring, Brede Skaalerud: 909 90 781