Bli med på vandreturer

Under friluftslivet uke 2020 arrangerer Midt-Agder Friluftsråd og Kristiansand kommune flere turer i lokalområdet der de har med gjester og kjentfolk. Du kan også være med.

Onsdag går turen innom idylliske Romsviga i Søgne. Foto: Midt-Agder Friluftsråd.

Se hvem som blir med på tur

Tirsdag ettermiddag kan du velge mellom turvei i kulturlandskap på Prestneset på Nodeland og tur i Baneheia. Onsdag er det rundtur i friluftsparken i Søgne. 

På Nodeland er det parksjef Åse Hørsdal og styreleder i Midt-Agder Friluftsråd Reidar Heivoll, som er turledere. I Baneheia er det kommunedirektør Camilla Dunsæd i Kristiansand kommune og daglig leder i Midt-Agder Friluftsråd Per Svein Holte som tar turen. 

Onsdag forteller Per Grønberg fra Kristiansand Jeger og Fisk spennende historier fra tidligere tiders liv og virke i Romsvika og Helleviga. Turleder er friluftsveileder/prosjektleder Erlend Falkgjerdet fra Midt-Agder Friluftsråd.

Les mer om de forskjellige turene under.

Vandretur på turvei i kulturlandskap på Prestneset - tirsdag 8. september kl. 17.30

Bli med på rolig ettermiddagstur på godt tilrettelagt turvei på Prestneset. Prestneset turvei er en sentrumsnær turvei ved Nodeland i Kristiansand og ligger ved Songdalselva som bukter seg gjennom kulturlandskapet og bygdesentrum i gamle Songdalen kommune. Turen starter ved det gamle rådhuset og går via broa mot Rismyr. 

Turveien er tilrettelagt for alle og er et resultat av økt satsing på nærfriluftsliv og folkehelsearbeidet i kommunene. Prestneset turvei ble tilrettelagt etter velvilje fra grunneiere, og var et godt samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder Friluftsråd og Songdalen kommune. Området driftes nå av Kristiansand kommune.

 • Lengde: Cirka 2,5 km på turvei
 • Område: Ved Nodeland
 • Møtested: Gamle Rådhus i Songdalen
 • Tid: Tirsdag 8.sept. kl.17.30, varighet ca. 2 timer
 • Arrangør: Midt-Agder Friluftsråd og Kristiansand kommune

Se også Facebookarrangement

Ettermiddagstur i Baneheia – tirsdag 8. september kl. 17.30

Vi inviterer til en rolig rusletur i et av Kristiansands mest kjente og brukte turområder like ved byens sentrum. Her kommer man raskt ut i flott natur med mange godt tilrettelagte turveier og turstier.

Banheia har også en spennende historie, som skriver seg helt tilbake til at kong Christian IV i 1641 bestemte at «her skal byen ligge». Kongen gav Banheia til byens borgere. Området er siden blitt utviklet og forvaltet på utmerket måte. I dag er det parkvesenet i Kristiansand som står for dette.

Denne ettermiddagen tar vi turen rund de tre Stampene med kommunedirektør Camilla Dunsæd i Kristiansand kommune og daglig leder i Midt-Agder Friluftsråd, Per Svein Holte, som turledere.

Vi legger opp til en liten pause underveis, så ta gjerne med kaffe.

 • Lengde: Ca 3 km på turvei og sti
 • Område: Nord for Kristiansand sentrum
 • Møtested: Bak Tordenskioldsgate skole
 • Tid: Tirsdag 8. september kl 17.30
 • Varighet: Maks 2 timer
 • Arrangør: Midt-Agder Friluftsråd og Kristiansand kommune

Se også Facebookarrangement

Rundtur i Friluftsparken i Søgne – onsdag 9. september kl. 17.30

Vandretur langs kyststien fra Romsviga til Helleviga i Friluftsparken. Turen går innom det gamle kystbruket i Romsviga via Lilleviga før vi vandrer på stier og svaberg helt ute i havgapet til Helleviga. Godt fottøy anbefales.

Per Grønberg fra Kristiansand Jeger og Fisk blir med og forteller spennende historier fra tidligere tiders liv og virke i området.

Turleder er friluftsveileder/prosjektleder Erlend Falkgjerdet fra Midt-Agder Friluftsråd.

Friluftsparken i Søgne er et viktig regionalt friluftsområde som har mange flotte naturkvaliteter. Deler av området er svært godt tilrettelagt for alle. Turområdet er populært og er mye brukt av allmennheten, men området er også veldig attraktivt for organisert bruk av ulike lag- og foreninger og utdanningsinstitusjoner i regionen.

 • Lengde: Cirka 2,5 km på sti, svaberg og turvei
 • Område: Romsviga og Helleviga i Friluftsparken i Søgne
 • Møtested: P-plass ved Romsviga langs Langenesveien
 • Tid: Onsdag 9.sept. kl.17.30, varighet ca. 2 timer
 • Arrangør: Midt-Agder Friluftsråd og Kristiansand kommune

Se også Facebookarrangement