Bli med på Miljøuka 12. - 18. oktober!

- Det blir miljøuke til høsten, 12. - 18. oktober, jubler prosjektleder Elizabeth Rojas i Kristiansand kommune.

- På grunn av COVID-19 måtte vi utsette uka som var planlagt i juni. Nå ser vi fram til en innholdsrik miljøuke i oktober som inspirerer, motiverer og hjelper innbyggere, næringsliv og det offentlige til å ta gode og grønne valg, selvsagt innenfor smittevernsreglene som da vil gjelde, sier Rojas.

Fra venstre Helene Iglebæk (trainee, miljøvernenhet), Helene Vedal (trainee, Business Region), Knut Felberg (leder, klima- og arealutvikling), Solvor Stølevik (miljø- og klimarådgiver, miljøvernenheten), Stein Erik Watne (leder, miljøvernenhet), Elizabeth Rojas (klima- og miljørådgiver, miljøvernenhet), Ragnar Evensen (direktør, by- og stedsutvikling) og Geir Haugum (leder, Business Region)

Velkommen til å bidra!

- Vi inviterer alle i Kristiansand til å bidra i Miljøuka med alt fra arrangementer, aktiviteter, samlinger, kunstutstillinger eller aksjoner. Her kan du dele kunnskap og fortelle om hva du gjør for å bidra til et mer klima- og miljøvennlig Kristiansand. Dette vil også være en fin mulighet for å profilere frivillige organisasjoner, dele kunnskap og ikke minst bli mer bærekraftig sammen, sier Rojas.  

- Kontakt oss om dette er noe du eller dere kan være interesserte i å delta på. Del gjerne denne invitasjonen med andre, oppfordrer prosjektleder Rojas. - Vi gleder oss til å høre fra dere!  

Gratis lokaler og markedsføring

Kommunen stiller opp med gratis lokaler i Rådhuset og Grønt Senter i deler av uka, og markedsføring av aktiviteter både i sosiale medier, på kommunens hjemmeside og hjemmesiden for Miljøuka

For mer informasjon om Miljøuka – bærekraftig sammen, se også programmet for Miljøuka i juni 2019, med 50 – 60 ulike aktiviteter.  

Kick off for ny klima- og miljøstrategi

I år åpnes Miljøuka med kick-off for ny klima- og miljøstrategi for Kristiansand kommune. Strategien er nå under utarbeidelse, og skal identifisere satsingsområder for å nå klima- og miljørelaterte mål. Her blir også kommunens årlige Miljøpris delt ut.  

Middag og seminar Kommunens program for Miljøuka i uke 42 er under planlegging. Det blir blant annet seminar med Kristine Ullaland fra Zero Waste Norge rettet mot næringslivet om avfallsforebyggende og avfallsreduserende tiltak.  

- Alt vi forbruker blir før eller siden til søppel. I dag bruker og kaster vi i et høyt tempo. Dette skaper press på naturressursene og, ikke minst – mye avfall. Næringslivet produserer mye avfall og vi må identifisere gode tiltak for å håndtere denne utfordringen, sier Rojas, som også er klimarådgiver i Kristiansand kommune.  

Som en del av Miljøuka blir det en bærekraftig middag i Rådhuset, Kristiansands storstue, servert av Trond Moi. Han gir også gode tips til hvordan vi kan kaste mindre mat og være bærekraftige når vi lager middag.

Tilskuddsordning mot marin forsøpling

I 2019 hadde Kristiansand kommune en tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Nå lyses det ut 250 000 kroner i tilskuddsmidler også for 2020. Formålet med tilskuddsordningen er å redusere marin forsøpling og bevare skjærgården.  

Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å bidra med tiltak mot marin forsøpling kan søke kommunal støtte.  

Prosjekter som bidrar til forebygging og opprydning av marin forsøpling, inkludert arrangementer under Miljøuka i uke 42, kan få støtte på opptil 50 000 kroner. 

Miljøuka i Kristiansand

Miljøuka i Kristiansand ble første gang arrangert i juni i 2019 med stor oppslutning og interesse fra innbyggere, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. Uka ble åpnet av Sveinung Rotevatn, som da var statssekretær i klima og miljødepartementet. På høsten i fjor var det oppfølgende arrangementer, med blant annet nattevandring for bærekraftsmålene, i samarbeid med Norad. Klima og arealutvikling i Kristiansand kommune arrangerer uka i samarbeid med mange interne og eksterne partnere.  

Kontakt

For mer informasjon om Miljøuka, og for å melde inn aktiviteter, send e-post til klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas: elizabeth.rojas@kristiansand.kommune.no, mobil: +47 991 07 415.