Betalingsterminer for kommunale avgifter

Faktura  for 1. termin 2020 sendes ut i månedsskiftet februar/mars med betalingsfrist 20. mars.

Hvis du lurer på hvorfor du ikke har fått faktura for kommunale avgifter, er forklaringen denne: Bystyret har vedtatt at fakturaen skal sendes ut fire ganger i året.

Faktura for 1. termin sendes ut i månedsskiftet februar/mars. Forfallsdato er 20. mars. 

De andre forfallsdatoene i år er 4. mai, 5. august og 2. november.

Kristiansand kommune har fra 1. januar 2020 nytt felles kontonummer for betaling av alle kommunale fakturaer.  

Det nye nummeret er 3207.29.38290.

Det tar litt tid før det nye nummeret blir tatt i bruk på alle fakturaene. Derfor vil enkelte fakturaer i en overgangsfase ha det gamle nummeret.

Bruk alltid kontonummeret og KID-nummeret som står på fakturaen.    

Nytt kontonummer, eFaktura og AvtaleGiro