Batterifabrikken blir lagt til Arendal

Morrow Batteries bekrefter at de har valgt Arendal som lokasjon for den planlagte batterifabrikken sin.

Jan Oddvar Skisland_torvet_1.jpg

Jan Oddvar Skisland

– Vi hadde selvsagt håpet at batterigiganten skulle velge Støleheia Sør, men det viktigste er at batterifabrikken kom til Agder, sier Skisland.

Skisland understreker at det har vært mange gode krefter i sving for å gjøre Agderregionen attraktiv for energiforedlende virksomheter som Morrow Batteries. – Denne gangen ble det Arendal som trakk det lengste strået. Vi gratulerer dem med en stor og viktig kontrakt som kan skape arbeidsplasser både i Arendal og i kommunene rundt.

Fremoverlent

Agderregionen er en fremoverlent region som lenge har vært klar for å benytte seg av kraftoverskuddet som ligger i området.

Prosessen

Skisland forteller at Morrow har gjennomført en prosess som har bidratt til å få frem gode muligheter og områder for energiforedlende virksomheter i landsdelen. 19 innsendte forslag munnet til slutt ut i fire finalister som alle kan skilte med gode lokasjoner. Han legger ikke skjul på at det har vært noen spennende måneder før det endelige svaret kom.

Viktig for Agder

– Det at vi nå i hvert fall har fått Morrow Batteries til Agder vil gi positive ringvirkninger i hele landsdelen. Regionen kan bli attraktiv for virksomheter i verdikjeden til batterifabrikken, tilgrensende virksomhet eller annen energiforedlende industri. I tillegg vil en slik etablering gi ringvirkninger for det øvrige næringslivet som f. eks. restauranter, overnatting, transport og handel.

Til tross for at Kristiansand ikke gikk til topps i konkurransen denne gangen fortsetter reguleringen av Støleheia Sør. Skisland er overbevist om at det vil komme nye muligheter for dette attraktive området på lengre sikt.