Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak

Lite smittespredning gjør at regjeringen nå har annonsert at barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltakene. Samtidig innføres et system med «trafikklys» - rødt, gult og grønt nivå.

Fra og med tirsdag 2. juni innføres gult nivå. (Frem til nå har nivået vært rødt.)

I praksis betyr endringen at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være "en kohort".

Dette gjelder uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Det blir dermed enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas.

Les mer om systemet og hovedtiltakene på kunnskapsdepartementets side. 

Den enkelte skole og barnehage vil informere elever og foresatte om hvordan planleggingen og gjennomføringen av den nye skole- og barnehverdagen vil foregå på den enkelte skole.

Kommunale barnehager kan bruke kommende uke til å planlegge ny organisering. Fra og med mandag 8. juni vil det være ordinær åpningstid, om ikke spesielle forhold tilsienr noe annet. 

Det kommer ny veileder med mer detaljert beskrivelse av de respektive nivåene for henholdsvis barnehage, SFO og skole.