Åpning av rådhusets veggmaleri

I forbindelse med kommunesammenslåingen har rådhuset fra 1864 blitt fornyet med et veggmaleri i hele byggets grunnplan og trappeløpet opp til bystyresalen.

Før bystyrets møte

Veggmaleri 2.jpgKristiansands renessanse-byplan med det stramme rutenettet og geometrien er viktige elementer som veggmaleriet bygger videre på, sier kunstneren Anders Sletvold Moe. Foto: Svein Tybakken

I forkant av bystyrets møte onsdag 29. januar kl. 16.00, skal ordfører Jan Oddvar Skisland foreta den offisielle åpningen av kunstverket, som Anders Sletvold Moe har brukt drøyt to uker nå i januar på å gjøre ferdig på stedet.

Det var symbolgruppa nedsatt av fellesnemnda for Songdalen, Søgne og Kristiansand, som vedtok å la en kunstner sørge for et nytt uttrykk for en ny kommune inn i en ny tid. Rådhuset, som er bygget i mur med fasade av teglstein, har overlevd to bybranner og fikk sitt nåværende interiør i 1982.

Fellesnemndas prosjektgruppe for symboler ble ledet av Egil Terkelsen. De engasjerte Agnete Erichsen som kunstnerisk prosjektleder. Sammen kom de frem til at de ønsket et abstrakt kunstverk i rådhuset og at vannveier skulle være tema. Det ble vist til at den sammenslåtte kommunen har både havet og elvene Otra og Sygna som viktige elementer.

Renessansebyens rutenett

Veggmaleri 1.jpgAnders Sletvold Moe har brukt drøye to uker på å få kunstverket ferdig i rådhuset. Her er han sammen med sin assistent Andreas Öhman. Foto: Marit Tingleff

Kunstneren Anders Sletvold Moe, opprinnelig fra Steinkjer men bosatt i Oslo, vant konkurransen med sitt forslag om veggmaleri i modernistisk stil. Verket hans tar direkte utgangspunkt i arkitekturen og formene som de ulike veggflatene på det historiske bygget gir som ramme.

Anders Sletvold Moe forklarer selv utgangspunktet for verket sitt:

– Rådhuskvartalet er en viktig nerve i byens historie og viser at renessanse-byplanen har holdt seg og fortsatt er styrende for byutviklingen. Byplanens stramme rutenett og geometri spiller veggmaleriet videre på, sier Sletvold Moe og forklarer at maleriets fargekulør tar opp i seg byens sentrale livsnerve, havet.

Blikket fremover

Veggmaleri 3.jpgDet modernistiske veggmaleriet dekker veggene i rådhusets grunnplan med kraftfulle farger. Også radiatorene har fått sine tilpassede farger. Foto: Svein Tybakken

– Dette veggmaleriet kunne ikke vært laget en annen plass. Hele komposisjonen er avhengig av arkitekturen og interiørets karakter i disse spesifikke rommene. Kunstverket forholder seg til byggets historie, samtidig som det har blikket rettet fremover som en integrert del av fremtiden med sammenslåingen av Sogndalen, Kristiansand og Søgne, sier kunstneren Anders Sletvold Moe.

– De ulike sjatteringene og kontrastene i blå og grønt speiler havets mange valører og lysbrytninger. Veggmaleriet blir et møte mellom natur og kultur der fargen representerer naturkreftenes påvirkning på havoverflaten i skiftende vær og lysforhold, mens den geometriske komposisjonen representerer menneskets behov for å lage systemer og infrastruktur i samfunnet, forklarer kunstneren.

Teksturer

Anders Sletvold Moe har brukt drøye to uker på å få kunstverket ferdig, sammen med sin assistent Andreas Öhman. Det er ikke bare malte flater, kunstneren har også lagt inn ulike teksturer i verket.

– Noen flater er slipt med maskin og etterbehandlet med voks, laseringer med tynnere farger får penselstrøk til å tre frem fra undermalinger og skaper dybde i overflatene, sier Sletvold Moe, som har lang erfaring med denne typen veggmalerier i offentlige rom.

Slående verk

Veggmaleri 4.jpgVeggmaleriet til Anders Sletvold Moe sett fra trappeløpet opp til bystyresalen. Vaktmester i Rådhuskvartalet, Oddmund Espegren, klargjør rådhuset før kunstverket skal offisielt åpnes onsdag 29. januar kl 16.00 av ordfører Jan Oddvar Skisland. Foto: Svein Tybakken

– Mine veggmalerier er visuelt slående kunstverk som går i tydelig dialog med det arkitektoniske utgangspunktet. I rådhuset bruker jeg parallelle, skrå linjer som et grunnprinsipp. Vinkelen på linjene er hentet fra vinkelen på trappeløpet opp til bystyresalen. Linjer og føringer i komposisjonen tar videre utgangspunkt i høyder fra vinduer og dørkarmer i rommene. Jeg har valgt en kontrastfarge som er malt som monokrome flater på de mindre veggene med buede døråpninger. Disse veggene har liten veggflate og er derfor lite egnet til en mer kompleks komposisjon. Jeg har i stedet brukt disse veggene til å fungere som viktige pauser i komposisjonen – skape en ro og kontrast, utdyper Anders Sletvold Moe.

Kontakter for mediene

Kunstner Anders Sletvold Moe, 926 20 553
Kunstnerisk prosjektleder Agnete Erichsen, 950 20 958
Rådgiver (kulturdirektørens stab) Angjerd Munksgaard, 920 67 238