Åpner for hjemlevering av alkohol

Formannskapet tok onsdag 1. april stilling til prinsippet om butikker som selger øl og annen alkohol under 4,7%, skal få levere varene hjem til kunder som på forhånd har betalt for varene.

Flertallet på 12 medlemmer ønsket at det skal være mulig med hjemlevering i en situasjon der kunder er mindre bevegelige grunnet koronarestriksjoner, mens mindretallet på tre ønsket å holde på gjeldende praksis.

Med formannskapets avklaring som bakgrunn, har derfor direktør for kultur og innbyggerdialog fattet et vedtak om en midlertidig dispensasjon som påvirker salgsbevillingene for alkohol.

Alle butikker med salgsbevilling for alkohol kan fra 2. april og fram til 1. oktober levere inntil fire liter alkohol til kundene sine, så fremt varen alt er betalt og butikken ellers følger lover og regler som følger bevillingen.


Følgende vedtak ble fattet av direktør for kultur og innbyggerdialog:

Gyldige salgsbevillinger for drikk som inneholder mellom 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol gitt av Kristiansand kommune (inkludert de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand) til dagligvarehandel, ølutsalg og produksjonsutsalg vil i perioden fra 2. april til 1. oktober 2020 også innebefatte hjemlevering av vare.

Hjemleveringen må:

  • skje innen kommunen
  • skje innen gjeldende salgstider i kommunen
  • skje kun til personer som er over 18 år
  • begrenses til forhåndsbetalt alkoholholdig drikk som er solgt innenfor reklameforbudets bestemmelser
  • begrenses til inntil fire liter per levering per kunde
  • ikke utleveres til personer som åpenbart er påvirket av rusmidler