Åpner for begrenset idrett

Organisert idrettsaktivitet på utebaner blir nå tillatt igjen, men med store begrensninger. Det fremgår av helsedirektoratets nye veileder for idrett.

Fem om gangen

Åpner for idrettsaktivitet.jpg

Denne målvakten kan få med seg fire til på banen. Så må de passe på å ikke takle eller komme i berøring med hverandre. Slik begrenset idrettsutøvelse er lov nå. Foto: Scandinavian StockPhoto

Ifølge veilederen kan det utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer. Disse må holde en avstand på minimum to meter. Fysisk nærhet mellom deltakerne skal unngås. For øvrig må idrettsaktiviteten skje etter de råd som er gitt av helsemyndighetene.

– Dette innebærer at klubber og lag kan tilrettelegge for at aktivitet innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr, som er fornøyd med presiseringen fra Helsedirektoratet.

Bruke vettet

– Vi må prøve å opprettholde så mye normal aktivitet som mulig, uten at det går ut over smittevernet. Hvordan man har tenkt å løse dette praktisk, er en annen sak. Her oppfordrer jeg folk til å bruke vett og forstand. Folk kjenner til at reglene for sosial distanse er der fordi det virker, sier Haarr.

Når det gjelder smittefaren på idrettsbanen, sier Haarr følgende:

– De fleste korona-syke orker ikke å ta del i fysisk aktivitet, og de skal holde seg hjemme. Så kan det være at noen få er smittet uten å være syke, men det er nok uansett en veldig liten sannsynlighet for at man smitter andre hvis man holder to meters avstand. Bruker man hodet og vettet, så kommer dette til å gå bra, sier kommuneoverlegen.

Idrettspresident Berit Kjøll uttaler til Idrettsforbundets sin hjemmeside at hun nå håper voksne kan påta seg ansvaret og passe på at aktiviteten for barn og unge skjer innenfor myndighetenes anbefalinger.

Bare uteanleggene

Idrettsetaten i Kristiansand kommune har holdt alle uteanlegg avstengt, men var ikke sene om å låse de opp da nyheten kom onsdag formiddag. Idrettssjef Terje Abrahamsen bekrefter at alle utendørs idrettsanlegg nå åpnes opp.

– Våre mannskaper kjører nå rundt fra anlegg til anlegg og åpner opp. Dette gjelder bare uteanleggene foreløpig. Det er ikke tatt stilling til om idrettshallene også skal åpnes igjen, sier Terje Abrahamsen.

– Vi ser det som viktig å ivareta barn og unges behov for fellesskap og mening i en tid med mange begrensninger i dagliglivet. Særlig er dette viktig for barn og unge fra hjem der familien kanskje ikke har mulighet til å skape en trygg og aktiv fritid, sier Terje Abrahamsen.