Har tatt imot over 1 million anrop

Gjengen på responssenteret feiret med kake i morgentimene i går da de fikk alarmanrop nummer en million. – Det har vært knallgøy å være med på utviklinga, sier avdelingsleder Renate Neteland Olstad.

Kommunalt responssenter

Monica Dvergsnes, Trine Kiland, Guro Havstad Båsland, Renate Neteland Olstad og Ragne Marie Breistein er i gjengen av ansatte som driver Kommunalt responssenter på Valhalla. 

Kommunalt responssenter på Valhalla helsesenter startet driften i mars 2017. Da hadde de to kommuner og 16 ansatte. I dag er det 28 ansatte, og de dekker 31 kommuner fra Bodø kommune i nord til Lindesnes i sør.

De mottar om lag 1200 anrop fra trygghetsalarmer landet rundt per døgn.

Avklaringsgraden varierer noe fra kommune til kommune, men de kan altså løse 60 – 80 prosent av sakene over telefon.

- De viktigste årsakene til er behov for praktisk hjelp hos bruker. Vi ser også at anropsårsakene ofte gjelder fall med akutte og ikke akutte utfall, sier avdelingsleder Renate Neteland Olstad.

Nasjonale anbefalinger sier at 95 prosent av alarmene skal besvares innen ett minutt. Det klarer de. Alarmene kommer også fra ulike sensorer, og de har begynt i det små med kameratilsyn.

Olstad og kollegene trives godt, og hun peker på at det er en spennende arbeidsplass. Den er en viktig del av utviklingsarbeid, spesielt med tanke på innføringsprosjektet i Agder.

- Vi prøver nye måter å jobbe på og samarbeider godt med kommunene i Agder og vår leverandør Tellu, sier hun.  

Spennende og viktig 

Operatørene opplever at det er en spennende arbeidsplass med stor grad av variasjon, og de vet aldri hva møter i andre enden.

- Vi opplever at vi sørger for at mange får god hjelp i samarbeid med kommunene, sier hun.

Alle ansatte er helsepersonell, og deler mange utfordringer. Det er krevende å sikre brukerne god hjelp samtidig som hjemmetjenesten skal avlastes.

- De kan heller ikke bruke det «kliniske blikket». Situasjonene skal oppfattes over telefon, og det er klart at det er en annen situasjon enn hvis man kan være på stedet, sier Olstad.

Morgendagens helsetejeneste

Wenche P. Dehli var helse- og sosialdirektør da det startet, og var en viktig drivkraft.

- Responssenteret og trygghetsteknologi er en vesentlig del av morgendagens helsetjeneste. Det bidrar til at flere kan bo trygt hjemme, sier hun.

Hun gratulerer med alarmanrop nummer 1 million og sier det er fantastisk hvordan Olstad og medarbeidere har jobbet systematisk med kvalitet og sikre tjenester i denne 4 årsperioden.

- Jeg er imponert over det de har gjennomført i samarbeid med kommuner og leverandører – det har vært utrolig gøy å følge, sier Dehli og fortsetter:

- De tok en utfordring på strak arm, og har stått for et banebrytende arbeid siden 2017. Interesse, tålmodighet, utholdenhet i utviklingsarbeid i 4 år, det sier noe om hva som kreves når vi skal utvikle nye tjenester.    

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90