Alkoholpolitisk høringsnotat

Kristiansand kommune sender forslag til ny alkoholpolitisk handlingsplan, retningslinjer og forskrifter på høring. Høringsfrist er 12. juni.