Alarmtelefonen for barn og unge har nå også fått en døgnåpen chat-funksjon. Dette skal sikre at barn og unge kan melde ifra om vold, overgrep og omsorgssvikt til barnevernet på en måte de er godt kjent med.

For to uker siden åpnet Alarmtelefonen – 116 111 – for telefoner hele døgnet. Nå etableres også en døgnåpen chat-funksjon i hele påsken.

– Vi vet det er mange sårbare barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute og som trenger å snakke eller chatte med trygge voksne nå, understreker Margrethe Østerhus, avdelingsleder for barnevernvakt, mottak og alarmtelefon.  

Sammen med sine kolleger i Kristiansand betjener hun telefoner og chat fra alle kommunene i hele Agder.  

Margrethe Østerhus

Margrethe Østerhus (Foto: Kristiansand kommune)

– Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en chat-funksjon for barn og unge nå i påsken. Vi vet at mange strever og lever under vanskelig forhold. Nå kan de kommunisere trygt på en plattform de er godt kjent med, sier direktør Mari Trommald i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Mari Trommald, direktør i Bufdir (Foto: Tine Poppe)

Les mer på bufdir.no