54 har blitt tildelt stimuleringsmidler

18. juni utlyste kommunen at aktører i kulturlivet kunne søke om stimuleringsmidler til kulturaktiviteter i sommer. Totalt 119 søknader kom inn hvorav 54 ble tildelt tilskudd.

bilde til tilskuddsak kulturmidler.jpg

Det var en god bredde i søknadene selv om over halvparten av søknadene kom fra musikkfeltet. Flere av prosjektene det er gitt tilskudd til sørger for at det blir kulturarrangementer nå i sommer. Foto: shutterstock.com

Bystyret vedtok 17. juni å bevilge midler for å få i gang kulturlivet i sommer innenfor smittevernreglene. Dagen etter utlyste kommunen denne tilskuddsordningen slik at kulturaktører kunne søke om stimuleringsmidler til kulturlivet.

Totalt ble det omsøkt 8 millioner og de 119 kulturprosjektene har en totalomsetning på 24 millioner kroner. Av disse var det 54 som fikk tilsagn og 65 fikk avslag. Kommunen bidrar med 1,5 million kroner i stimuleringsmidler til kulturaktiviteter.

Her kan du se hvem som fikk tilskudd:

Tildelinger - stimuleringsmidler

– Det er viktig for kulturnæringen at bystyret har gjort det mulig å pløye 1,5 million kroner inn i aktivitet som gjør at kunstnere og kulturarbeidere kan møte sitt publikum igjen. I fordelingen har vi prioritert å dekke merkostnader ved å realisere kulturaktivitet i et krevende smittevernregime, sier Torbjørn Urfjell, direktør kultur og innbyggerdialog.

God bredde i søknadene

Det var en god bredde i søknadene selv om over halvparten av søknadene kom fra musikkfeltet. Flere av prosjektene det er gitt tilskudd til sørger for at det blir kulturarrangementer nå i sommer.

– Penger som går til profesjonelle aktører og som drypper på publikum er prioritert i en imponerende stor søknadsbunke. Alle søknadene viser at kunstnerne og kulturarbeiderne er veldig klare for å komme i gang igjen, og det er mange gode tiltak som trenger et lite ekstra puff for å komme i gang. Jeg er glad for at kommunen kan bidra med dette i form av halvannen million kroner i stimuleringsmidler, sier Urfjell.

Alle som har fått tilskudd blir kontaktet

Har du fått tilskudd vil du bli kontaktet på e-post i løpet av dagen, 2. juli.

– De som har fått tilskudd får en e-post i dag hvor de må bekrefte at prosjektet kan gjennomføres innenfor den rammen de er blitt tildelt. Så betaler vi ut pengene så fort som mulig, sier kulturrådgiver Jørgen Skauge.

Kontaktperson

Kulturrådgiver Jørgen Skauge, mobil: 452 86 604