12 fikk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Kristiansand kommune lyste tidligere i år ut midler mot marin forsøpling. Det kom inn 20 søknader, hvorav 12 fikk innvilget midler til sine prosjekter.

Hilde Skiffard.jpgSørlandsforeningen av Norsk Zoologisk Forening var blant de 12 som fikk støtte. På bildet ser vi Hilde Skiffard med fangst fra Randøya. Les mer om deres ryddeaksjone tidligere år nederst i saken. Foto: Hilde Skiffard.

Til sammen ble det søkt om 629 000 kroner fordelt på de 20 søknadene.

– Vi hadde 250 000 kroner å dele ut og måtte derfor prioritere søknadene, sier klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik. Hun beskriver søknadene som gode, med stor variasjon mellom tiltakene.

Imponerende engasjement

Trainee Helene Spigseth Iglebæk synes det er et imponerende engasjement fra mange ulike grupper i Kristiansand.
– Flere har fått støtte til ryddeaksjoner, det gis midler til kunstverk med marin forsøpling som tema, og til tiltak rettet mot skoler, barn og ungdom.

Tildelingskomiteen har bestått av kulturrådgiver Jørgen Skauge, Bjørn Harald Sandvik i parkvesenet, trainee Helene Spigseth Iglebæk og klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik.

– Vi gleder oss til å følge prosjektene videre, sier Stølevik.

Disse har fått tilskudd i år

Søgne dykkerklubb
Søgne dykkerklubb ønsker å bidra til kampen mot marin forsøpling ved å fjerne spøkelsesredskaper i skjærgården i Kristiansand. Dykkerklubben fjerner disse ved å dykke, eller ved å benytte miniubåt. De vil foreta flere aksjoner i løpet av høsten.

Stiftelsen strandrydding Kristiansand
Stiftelsen mobiliserer, inspirerer, deltar og organiserer aksjoner som har til formål å rydde det maritime miljøet i Kristiansand for plast. De skal rydde maritim plast i samarbeid med Frelsesarmeen, Wayback, flere enheter innenfor Kristiansand kommune psykisk helse, Bertesbuktas venner med flere.

Klimaalliansen
Klimaalliansen har benyttet tilskuddet fra Kristiansand kommune til å arrangere en ryddeaksjon med konsert. Konseptet er at de som har bidratt på en lokal strandryddeaksjon belønnes med hemmelige, autentiske, intime miniopptredener når aksjonen er over.

FN-Sambandet Sør
FN-Sambandet Sør ønsker å bidra til Miljøuka ved å samarbeide med lokale kunstnere om en utstilling knyttet til FNs bærekraftsmål nr. 14: Liv under vann. Denne utstillingen skal besøkes av skoleklasser, og det vil holdes et faglig opplegg under besøket.

Bragdøya Kystlag
Bragdøya Kystlag vil benytte tilskuddet fra kommunen til å gjennomføre den årlige ryddeaksjonen. I tillegg vil det bli kjøpt inn utstyr, som skal være tilgjengelig for utlån fra Bragdøya Kystkultursenter hele året.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand
Gjennom prosjektet «Kudos – Hopp og rydd» skal det gjennomføres flere ryddeaksjoner med båt langs kysten i kommunen. Dette i samarbeid med ungdommer, frivillige og ansatte i Kudos.

Stiftelsen Wayback Kristiansand
Stiftelsen Wayback har fått tilskudd til et prosjekt for plukking av plast i strandsonen. De samarbeider med Friomsorgen og andre organisasjoner i Kristiansand som ønsker å delta.

Karen Elisabeth Pettersen
Karen Elisabeth Pettersen har fått tilskudd til å arrangere en boklansering under Miljøuka, som arrangeres av Kristiansand kommune i uke 42 i år. Boken hennes, Skulpturer av langsomhet, inneholder tekst og fotografier om marint avfall.

AK 28, jenter 06
AK 28, jenter 06, vil gjennomføre aksjoner for å rydde i strandkanten på utvalgte områder i bukter og friområder. AK 28 sin filosofi bygger i stor grad på dugnad og inkludering av barn på tvers av bakgrunn og økonomi.

Norsk Zoologisk forening - Sørlandsavdelingen
Zoologisk forening vil drive opprensking av søppel med vekt på områder som er vanskelig tilgjengelig og/eller ikke håndteres av gruppene som rydder strender og friluftsområder.

A-larm Marin Recovery
Målet med prosjektet er å rydde strandsonen i Kristiansandsregionen for marin forsøpling sammen med brukerne i A-larm.

Grønn framtid kids
Debre Tsion St. Maria Etiopisk ortodoks Tewahedo kirke barnekor i Kristiansand har fått tilskudd til oppryddingsarbeid. Barnekoret, som har cirka 40 barn og ungdommer, samarbeider med Grim kirke om prosjektet.

Om tilskuddsordningen

Les om tilskuddsordningen her

Kontakt for media

Klima- og miljørådgiver Marianne Bliksås, tlf. 416 28 584. 
Kulturrådgiver Jørgen Skauge, tlf. 452 86 604.

Vil rydde vanskelig tilgjengelige områder

Norsk Zoologisk Forening vil drive opprensking av søppel med vekt på områder som er vanskelig tilgjengelig og ikke håndteres av gruppene som rydder strender og friluftsområder.

Foreningen har søkt og fått støtte i alle tre årene kommunen har hatt midler til utdeling. Her er bilder fra deres ryddeaksjoner.

Plast og isopor Foto Hilde Skiffard.jpgSøppelsekker og fiskekasser fra Østre Randøya. Isopor fra fiskekassene eroderes til mikroplast i buskas og blant steinene i sjøkanten.
Foto: Hilde Skiffard.Båten med søppel fra Hvalbukta er inne for tømming.Foto Bjørn Vidar Olsson.jpgBåt med fangst fra Hvalbukta på vei inn for tømming.
Foto: Bjørn Vidar Olsson.
Stavkleivbuktea Indre Drangsvann.jpgFrivillige søppelplukkere på vei inn med søppel hentet fra Stavkleivbukta i Indre Drangsvann. Foto: Hilde Skiffard.