– Mer synlig frivillighetspris

Frivillighetsprisutvalget og jury har konstituert seg og valgt Tom Løchen(H) som leder. Han ønsker mer synlighet rundt Kristiansand kommunes frivillighetspris.

Synliggjøre innsats

Tom Løchen 2.jpg

Tom Løchen har vært høyrepolitiker i Søgne i en årrekke og kjenner frivilligheten i de vestre deler av Kristiansand godt. Frivillighetssentralen holder til i det tidligere rådhuset. 

Kristiansand kommunes frivillighetspris er viktig for å synliggjøre all den flotte innsatsen som gjøres av enkeltmennesker og mer enn 800 organisasjoner i byen vår. Som Søgne-beboer og politiker i en årrekke kjenner jeg også til hva de to bydelene Søgne og Songdalen har tilført av frivillighet til vår nye kommune, sier medlem av kulturutvalget og nå leder for frivillighetsprisutvalget, Tom Løchen.

Utvalget er også jury for frivillighetsprisen, som hvert år deles ut til et enkeltmenneske og til en frivillig organisasjon. Hver får diplom og 25 000 kroner og hensikten med prisen er ifølge reglementet «å berømme en person eller organisasjon fra Kristiansand, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet.»

Frist 15. juni

Jury-leder Tom Erik Løchen minner om at fristen for å sende inn forslag på kandidater til frivillighetsprisen er 15. juni. Han håper det kommer inn mange forslag innen fristen. 

Skjema Frivillighetsprisen

– Vi vil at prisen skal synliggjøre både frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Innbyggere og organisasjoner må foreslå bredt. Det er viktig å tenke over at det er noen blant oss som gjør en "usynlig" jobb, men som kan bety mye for mange, sier Løchen. Han oppfordrer også til å foreslå kandidater på nytt, dersom de ikke har nådd opp tidligere år.

Mer engasjement

For å oppnå enda mer engasjement rundt Kristiansand kommunes frivillighetspris vil frivillighetsprisutvalget vurdere å kjøre en nominasjonsprosess blant noen av de kandidatene som blir foreslått nå før fristen 15. juni.

– Vi har vært inne på tanken om vi skal plukke ut 3-4 av de innsendte forslagene til en nominasjonsprosess der folk kan stemme på sin kandidat. Det kan skape mer engasjement og gi både prisen og frivilligheten nødvendig oppmerksomhet. Det er et mål for utvalget å bidra til å synliggjøre enda flere av kommunens engasjerte, frivillige. Om vi får det til i år eller det må komme senere, det skal vi drøfte sammen i vårt første ordinære møte nå den 17. juni, sier utvalgsleder Tom Løchen, som i tillegg til sine politikerkolleger i utvalget vil jobbe tett sammen med kommuneadministrasjonen.

Godt samarbeid

– Som medlem av kulturutvalget har jeg allerede et godt samarbeid med kulturdirektørens område med mange dyktige ansatte innen blant annet frivillighet, kommunikasjon og innbyggerdialog. Sammen skal vi gjøre det vi kan for å løfte fram frivilligheten i byen, sier leder for frivillighetsprisutvalget Tom Løchen.