– Meld dere på Jeg kjører grønt!

Ordfører Jan Oddvar Skisland er én av 1900 som alt har meldt seg på Jeg kjører grønt-kampanjen. Han har filmet sin jobbreise på sykkel fra Presteheia til Kvadraturen. I saken kan du se video fra sykkelturen hans til jobb.

Kampanjen, som startet 18. august har allerede 1900 påmeldte, men har et håp om 3000.  Alle som bor, jobber eller studerer i Kristiansandsregionen kan delta.

– Jeg har ambisjon om å sykle til jobb så ofte det passer for gjøremålene som ordfører. Det er bra både for helsa og miljøet.  I tillegg er det en utrolig bra start på dagen med frisk luft, og flott vær rett som det er.  

Skisland bor på Presteheia. Sykkelturen tar bare 10 minutter.  Det ville tatt lenger tid med bil. Hele veien er det gang og sykkelvei. Onsdag 2. september filmet han jobbreisen sin med hjelmkamera.  Sjekk jobbreisen hans i videoen.

– Det er mange som sykler, men det er plass til mange flere, sier Skisland. Han ivrer for enda mer satsing på bedre tilrettelegging og tiltak generelt på sykkel. Ved siden av bedre folkehelse, tenker han på at Kristiansandsregionen må levere på nullvekstmålet for personbiltrafikken.  Nullvekst i biltrafikken vil bety lavere utslipp av klimagasser. Dette fordi andelen elbiler stadig øker.

Kristiansandsregionen har akkurat skrevet under på en belønningsavtale med staten for fire år fremover. Der lover regionen å innfri nullvekstmålet. Skal regionen klare dette, må transportveksten fremover skje i form av sykkel, gange og kollektiv. Vekst blir uvegerlig på grunn av befolkningsveksten.

Skisland er også ivrig etter at Kristiansand igjen skal bli Norges beste sykkelby. Mye tyder på at Stavanger og Trondheim nå ligger et lite hestehode foran.

Her kan du melde deg på Jeg kjører grønt-kampanjen