– Følg smittevern-reglene!

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr advarer mot en mer avslappet holdning til korona-smitte nå når barnehagene og småskolen åpner igjen.

Viktigere nå

Haarr 2.jpg

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr vasker hendene grundig før han går ut, når han kommer inn og før hvert måltid. Han kan ikke gjenta denne grunnleggende smittevernregelen ofte nok. Foto: Kristin Wallem Timenes

– Tvert imot. Smittevernreglene er antakelig enda viktigere nå når flere skal tilbake i arbeid og omgås hverandre. Det er ikke slik at om myndighetene letter litt på restriksjonene, så er smittefaren over. Selv om erfaringen i denne korona-pandemien er at barn i veldig liten grad blir smittet eller sprer smitte, må vi regne med enn viss økning i smitte ved start på skole og barnehage, sier Dagfinn Haarr, som understreker at smittevernreglene vil gjelde i lang tid fremover.

Kommuneoverlegen viser til Folkehelseinstituttet (FHI) som fortsatt er tydelige på informasjon om hvorfor det er viktig å holde avstand, hvem som bør ha karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres. Han viser også til denne grafiske tabellen som NRK har laget på bakgrunn av FHIs smittevernråd.

Oversiktlig veileder

Korona-regler NY.jpg

NB. Grafikken er oppdater med endrete reskriksjoner når det gjelder å bo på hytte i annen kommune. Fra mandag 20. april er det igjen lov å dra på hytta, vel og merke om man er frisk.

– Denne grafikken er av gammel dato i mars, men fortsatt en aktuell og god veileder. Den kan kanskje gi noen og enhver en aha-opplevelse. Det er nemlig mange som forveksler karantene og isolasjon. Karantene gjelder friske mennesker uten symptomer. Det kan være personer som har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd – på jobb i helsetjeneste eller om man har returnert fra utenlandsreise, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Haarr forklarer at isolasjon gjelder de som med stor sannsynlighet er smittet, eller er testet positive for covid-19. De blir enten isoleret i eget hjem eller på sykehus/helseinstitusjon. Haarr understreker at de som blir isolert i eget hjem ikke er alvorlig syke av covid-19.

– Så kan jeg ikke gjenta for ofte de glimrende og grunnleggende smittevern-reglene, eller skal vi si levereglene, vi alle må følge fortsatt og fremover i lang tid: God håndhygiene, holde 2-meter’n og hoste eller nyse i albuehulen, sier Dagfinn Haarr.

Alt om korona i Kristiansand

Korona-info other language