-Fantastisk ordning å ta over

Knuden – Kristiansand kulturskole har i 2020 overtatt driften av Kristiansand KulturRullator som gir skreddersydd kulturtilbud til seniorsentre og institusjoner. Vårens program finner du her.

Kulturskolen overtar stafettpinnen

Her er det nye teamet som skal jobbe med KulturRullatoren i Kristiansand. Fra venstre: produsent for KulturRulatoren Maria Elise Thorkildsen og fagkoordinator for KulturRullatoren og for Den kulturelle skolesekken Helene Hostad Tønnessen.  Foto: Marte Krogstad

Kristiansand KulturRullator har siden 2006 arrangert ulike kulturtilbud på kommunens seniorsentre og institusjoner. Formålet har vært å aktivisere, stimulere og spre glede gjennom å tilrettelegge kulturopplevelser for personer som ikke kan oppsøke kulturtilbud. Ordningen ble etablert Leif Emanuelsen, Birgit Korsvik og Eva Heen Kristensen i daværende Helse- og sosialsektoren. Nå overtar Knuden – Kristiansand kulturskole den kulturelle stafettpinnen.

– Leif Emanuelsen, Birgit Korsvik og Eva Heen Kristensen har gjort en kjempeflott jobb. De har bygd dette fra bunnen av og gjort det til en kjempestor ordning med flere hundre forestillinger i halvåret. Nå overtar kulturskolen ansvaret for å drive og videreutvikle ordningen, og vi gleder oss veldig til å videreføre denne flotte tradisjonen, sier fagkoordinator for KulturRullatoren, Helene Hostad Tønnessen i kulturskolen.

Med seg på laget har hun nyansatte Maria Elise Thorkildsen som startet i jobben som produsent for KulturRullatoren og for kulturskolen 2. januar 2020.

– Det er en fantastisk ordning å ta over, og jeg føler at jeg har den mest givende jobben i Kristiansand fordi jeg syns det er så viktig å få ut kultur til eldre. Hvis man ikke kan dra på kulturtilbud selv kan man kanskje bli litt glemt på sykehjemmet. Med KulturRullatoren får de underholdning, de blir sett og hørt av artistene, de får snakket med de andre beboerne og det skaper mye sosialt, sier Thorkildsen.

Vårens program er i gang

I vårens program sendes over 40 ulike artister og kulturaktører ut på kommunens seniorsentre og institusjoner.

Vårprogrammet startet i uke 3, og hver måned frem til slutten av juni tilbyr Kristiansand KulturRullator et variert program med alt fra klassiske perler til country musikk. I tillegg til duetter og trioer blir det også kor, korps og danseinnslag.

Nytt fra 2020 er at denne ordningen har slått seg sammen med Den kulturelle spaserstokken i Søgne og Songdalen. Etter sammenslåingen sender KulturRullatoren ut kulturtilbud til 35 ulike seniorsentre og institusjoner i hele kommunen.

Alle arrangementene er gratis og åpne for alle som ønsker å delta.

– Denne våren sender vi ut over 40 ulike artister og kulturaktører, og vi viderefører artistene som forgjengerne har benyttet. De består av både profesjonelle og amatører, lag og foreninger. Samtlige artister er fra Sørlandet, og programmet inneholder stor variasjon og mangfold, og ikke minst viser det hvor mange dyktige artister vi har i regionen, sier fagkoordinator Helene Hostad Tønnessen.

KulturRullatorens vårprogram 2020 

Vil du opptre til høsten?

Ønsker du å bidra kunstnerisk i programmet for høsten 2020 bør du følge med på kulturskolen sin nettside. Søknadsfrist for å bidra i høstprogrammet er 15. april. Profesjonelle, amatører, lag og foreninger oppfordres til å søke.

Kontaktpersoner

Maria Elise Thorkildsen produsent for KulturRullatoren
Tlf. 976 77 024
E-post: kulturrullator@knuden.no

Helene Hostad Tønnessen fagkoordinator for KulturRullatoren
Tlf. 928 34 356