– Dette er drømmestillingen!

Hanne Kro Sørborg har blitt ansatt som LIM-koordinator hvor hun skal jobbe med inkludering, likestilling og mangfold. Sørborg gleder seg til å starte i jobben i april.

– Dette er drømmestillingen!

Hanne Kro Sørborg.jpg

Hanne Kro Sørborg blir kommunens nye LIM-koordinator i april 2021. Sørborg skal arbeide med likestilling, inkludering og mangfold, som er en forutsetning for at Kristiansand skal være en god kommune å bo i for alle. Foto: Marte Krogstad

Hanne Kro Sørborg er kanskje et kjent navn og ansikt for mange. Hun er utdannet sosionom og sexolog, kjemper for skeives rettigheter og har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for hennes hjemmeheklede transbamser. I en årrekke har hun også jobbet for å fremme seksuelle helse, forhindre utenforskap og fremme innbyggermedvirkning.

Både da hun jobbet som sexologisk rådgiver i Songdalen kommune og i sin nåværende stilling som rådgiver i demokratienheten i Kristiansand kommune har likestilling, mangfold og inkludering vært en rød tråd i arbeidet. Nå har hun blitt ansatt i 100% stilling som LIM-koordinator.

– Jeg søkte på denne jobben fordi dette er drømmestillingen! Som LIM-koordinator skal jeg jobbe overordnet og strategisk og se på hva det er med oss som system som kan bli bedre. Vi har nemlig flere store utfordringer på Sørlandet. Mange står utenfor arbeidslivet, det er dårlige holdninger til blant annet skeive og vi har utfordringer knyttet til etniske minoriteter som føler seg mer ekskludert enn andre plasser. Skal vi ha flest mulige i jobb og flest mulig som fungerer og som kan bidra inn i samfunnet, må dette jobbes systematisk med. Jeg er utrolig interessert i dette arbeidet fordi det er mulig å gjøre noe med det, sier Sørborg som også har vært med i ressursgruppa for likestilling, inkludering og mangfold siden starten av 2020.

Tar over stafettpinnen

Sørborg starter arbeidet som LIM-koordinator i april og tar over stafettpinnen fra Toril Hogstad. Hogstad har vært LIM-koordinator i ni år og startet blant annet En by for alle som skal arrangeres for fjerde gang i 2021.

– Toril er helt fantastisk og jeg syns at den jobben som blir gjort under En by for alle er kjempespennende. Det er noe med å kunne samarbeide, løfte opp dette, bidra til at man møtes, utfordre hverandre, ha diskusjoner om områdene og finne på gøye ting sammen. Det som gjøres under en By for alle bygger opp rundt dette og jeg syns det er gøy å kunne være med på noe som allerede er i gang og som blir større for hvert år, sier Sørborg.

Fikk sosialarbeiderprisen 2020

Sørborg med sosialarbeiderprisen 2020 Foto Ingelin Bergvall.jpg

Hanne Kro Sørborg er Årets sosialarbeider for sitt arbeid med å løfte tabubelagte temaer knyttet til kjønn, seksualitet og identitet, og utfordret religiøse krefters domene i ulike hjelpetiltak på Sørlandet. Foto: Ingelin Bergvall

Samme måned som Sørborg ble tilbud stillingen som LIM-koordinator ble hun også tildelt sosialarbeiderprisen som hvert år utdeles av Fellesorganisasjonen (FO). Prisen ble tildelt på bakgrunn av hennes uredde og utrettelige kamp mot urettferdighet, fordommer og utenforskap.

– Dette er en nasjonal pris som jeg ikke tenkte at jeg skulle få og jeg satte utrolig pris på å bli nominert. Det er jo 31 000 medlemmer i FO så det å bli utmerket er litt stas. Samtidig blir jeg også sjenert for jeg tenker på alle de gode sosialarbeiderne jeg kjenner som gjør mye av det samme arbeidet og som jeg får lyst til å dele prisen med, sier Sørborg.

Gruppebilde sosialarbeiderprisen 2020.jpg

Fra venstre: Ordfører Jan Oddvar Skisland, Hanne Hanne Kro Sørborg, leder for Ungdommens bystyre Joel Nziza og leder for FO Agder Egil Lunde under prisutdeling i Kristiansand som ble arrangert onsdag 9. desember 2020. Foto: Ingelin Bergvall

Kontaktperson for media

Hanne Kro Sørborg, mobil: 41 20 89 32
E-post: hanne.kro.sorborg@kristiansand.kommune.no