– Det er 16. juni som gjelder for russefeiringa!

Kristiansand kommune og russen vil samarbeide om å lage et større arrangement for russen 16. juni og oppfordrer alle russ til å avvente feiringa til den datoen.

Russepresidentene

Russepresidentene, fra venstre: Per Kristian Gauslaa, Akademiet vgs, Nicolas Chapman, Tangen vgs, Joakim Heistad Hansen, Kvadraturen vgs, Allan Kenneth Ssekamate, Kristiansand Katedralskole Gimle og  Peder Westavik, Vågsbygd vgs. Foto: Kari Anne Candasamy

Arrangementet ble bestemt under et møte mellom russen, politiet, Kristiansand kommune og de videregående skolene torsdag ettermiddag.

– Jeg ser fram til at kommunen går i dialog med russestyrene og kan bidra til et flott arrangement  16. juni, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Det er ikke bestemt hvordan arrangementet skal foregå, men sannsynligvis blir det ett eller flere arrangementer som kickstarter russetiden.

Roser russen så langt

Russen fikk gode tilbakemeldinger på russefeiringa så langt, til tross for at det har vært noen enkeltepisoder der russen har vært samlet i for stort antall. 

– Vi er i utgangspunktet veldig fornøyd med dere. Dere er en kjempefin russ,  men så er det et fåtall som bryter reglene. I situasjoner som gjelder smittevern, veileder vi og oppfordrer til å følge reglene, sier Sarah Kjernli Johansen fra politiet.

Også Heidi Handeland fra kommunens ungdomstjeneste forteller at de er ute hver dag på kveldstid og i helgene for å følge med på ungdommer og russen.

– Ungdommene følger i stor grad opp smittevernrådene. De holder avstand og går ikke flere enn fem sammen i grupper, sier hun.

Solidaritet og dugnad

Kommuneoverlegen i Kristiansand, Dagfinn Haarr anbefaler sterkt at russen venter med feiringen til 16. juni. 

– Ansamlinger av russ, ofte kombinert med bruk av alkohol, vil være utfordrende for smittevernet. Vis solidaritet og ta del i den felles dugnaden, er hans klare budskap. 

Russepresidentene har også vært tydlige i sitt budskap til egen russ om at det er 16. juni som gjelder.  De opplever imidlertid at det ikke er så lett å nå fram med budskapet, da mange har gledet seg lenge nå. De mener at russen i stadig større grad overser smittevernrådene og samles i større grupper. Ofte er det også flere enn fem personer i russebilene.

– Dette er en krise som rammer hele verden. Folk dør av dette. Vi har også et ansvar overfor våre besteforeldre, vi må ta smittevernreglene på alvor og ta del i den nasjonale dugnaden, understreker Allan Kenneth Ssekamate, russepresident ved Kristiansand Katedralskole Gimle.

Berømmer russepresidentene

Fylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge ved Agder fylkeskommune berømmer russepresidentenes tydelige standpunkt overfor egen russ og stiller seg bak kommuneoverlegens anbefaling om å utsette russefeiringen til 16. juni.

– Fra mandag av vil jeg gå i dialog med alle skolene slik at dette budskapet blir formidlet tydelig til avgangselever.  Så langt er tilbakemeldingene fra skolene at russen har tatt et stort samfunnsansvar og fulgt smittevernrådene. Vi er stolt over russen vår. Nå må vi sørge for at dette følges opp videre

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen i Kristiansand kommune oppfordrer også foreldre til å bidra med å minne russen om smittefaren når de går ut og samler seg de nærmeste ukene.  

– Dette både for å beskytte seg selv og andre. Vi går nå inn i en tid med mange fridager der ungdom tradisjonelt har samles. I år må samlingene nødvendigvis  bli annerledes da vi ikke kan samles på samme måte som før, sier hun.  

– Både politi og kommunen vil følge russen tett opp de to neste ukene. Vi vil være tydelig til stede dersom det blir større ansamlinger av russ, avslutter Nilsen.

Hauge_Nilsen_Hilton_Haarr

Fra venstre: Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning, Johanne Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator, Pricilla Hilton, assisterende kommuneoverlege og Dagfinn Haarr, kommuneoverlege.

Kontakt for media

Johanne Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator.
Telefon: 952 35 820