– Bedre folkevalgte med dialog

Formannskapet satser på dialogmøter: – Nærhet til deg og ditt nærområdes gleder og utfordringer, gjør oss til bedre folkevalgte – fordi beslutningene blir bedre, sier de i en video.

Håper på innspill

Skisland videosnutt-bilde.PNGOrdfører Jan Oddvar Skisland innleder videosnutten til formannskapet, der alle 15 medlemmene sammen forteller budskapet om at de i større grad ønsker å lytte til Kristiansands innbyggere. Klikk i bildet og se videosnutten.

Ordfører Jan Oddvar Skisland innleder formannskapets videosnutt med å vise til at byens folkevalgte ønsker å bedre dialogen med innbyggerne. Oppdraget er en overlevering fra fellesnemnda for kommunesammenslåingen. Formannskapets medlemmer viser også til en studie som KS står bak, der det kommer frem at folk som bor i kommuner med gode muligheter for medvirkning, i større grad opplever å bli lyttet til og tatt på alvor.

Et ekte ønske

– Vi er ombudskvinner og -menn for deg som innbygger, så det er klart at vi skal lytte og samtale, sier Vidar Kleppe (Dem.) og Reidar Heivoll (Sp) på slutten av videoen.

– Vi håper folk forstår at ekte ønske om dialog og det å bli kjent med forholdene i bydelene. Vi ser på dette som et første skritt på å utvikle lokaldemokratiet og tar sikte på 16 dialogmøter i år. Vi starter på Tangvall i det tidligere rådhuset onsdag 12. februar kl. 09 til 11.30. I første omgang er det bydelene Søgne, Songdalen, Vågsbygd og Randesund vi går i dialog med, sier ordfører Skisland, som håper på mange gode innspill. 

Åpent for alle

– Vi har invitert representanter for frivilligheten, men dialogmøtene er åpne for alle og vi håper mange vil stille. Vi er klar over at tidspunktet ikke er ideelt for alle. Det skal vi evaluere fortløpende, sier ordføreren.

Jan Oddvar Skisland understreker at dialogmøtene ikke må dreie seg om lys i lyktestolper og hull i veien, men mer om levekår og hva som kan gjøre lokalsamfunnet til et enda bedre sted å bo. Det er også et mål at politisk ledelse blir kjent med lokale forhold. Tilretteleggingen av dialogmøtene har kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, fått ansvaret for.

– Møteformen vil nok variere noe. Det må være lov å justere underveis, sier ordfører Jan Oddvar Skisland, som ikke legger skjul på at han gleder seg til innbyggerdialog.

Egen nettside

Det er laget en egen side for dialogmøtene på kommunes hjemmeside der innbyggerne kan legge inn innspill til politikerne både før, under og etter dialogmøtene. Her er det også info om bakgrunnen for politikernes satsing på å utvikle lokaldemokratiet, og her vil komme rapporter i tekst og bilder fra møtene.

Kontakt for mediene

Ordfører Jan Oddvar Skisland: 982 87 900

Kommunalsjef innbyggerdialog Elisabeth Engemyr: 913 62 042