Kristiansand kommune følger rådene fra Folkehelseinstituttet. Det betyr at ansatte ikke bruker munnbind som forebyggende tiltak i hjemmetjenester, i boliger og på institusjoner.

Ikke munnbind

Sykepleiere og andre i kommunens helse- og omsorgstjenester vil fremdeles ofte bli å se uten munnbind. te

Sykepleiere og andre i helse- og omsorgstjenestene i Kristiansand kommune vil fremdeles ofte bli sett uten munnbind. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.

Dersom brukeren er fri for symptomer på luftveisinfeksjon, skal ikke kommunens ansatte bruke munnbind.  Innbyggere i Kristiansand kommune vil dermed fremdeles ofte se helsepersonell i arbeid uten munnbind.

- Vi vet at mange stusser på at helsepersonell ikke bruker munnbind i ulike situasjoner. Dessuten har bruken av munnbind variert noe. Nå er det altså vedtatt en presisering som følger Folkehelseinstituttets råd, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Vedtaket om presisering gjelder fra mandag 27. april.

Folkehelseinstituttets råd

Mange grunner

Det er mange grunner til at det er vedtatt å ikke bruke munnbind til forebygging:

  • Praksisen er i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet
  • Det er lite smitte i Kristiansand, og liten risiko
  • Tilgangen på munnbind er redusert i Norge og dermed i Kristiansand
  • Sikre lik praksis blant alle ansatte

- Forsvarlig

Medisinskfaglig råd (kommuneoverlegene i Kristiansand) har anbefalt mer bruk av munnbind enn Folkehelseinstituttet.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier det nå er forsvarlig å ikke bruke munnbind til forebygging.

- Per i dag er det mye bedre kontroll på smittespredning enn da anbefalingen ble gitt fra Medisinskfaglig råd. Det er lav ukontrollert smittespredning i befolkningen, sier han.

Haarr påpeker også at dersom en skulle bruke munnbind i forebygging, altså når brukeren er fri for symptomer på luftveisinfeksjon, ville det doblet behovet for munnbind.  

Haarr påpeker likevel at det kan oppstå behov for å komme med et nytt vedtak.

- Dette kan endre seg dersom pandemien tar seg opp og det er økt ukontrollert smittespredning i befolkningen, sier han.

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
913 53 690