Ikke glem håndvasken

Av nær 2000 som ble testet for covid-19 på koronasenteret i Kristiansand sist uke, var bare 15 positive. Kommuneoverlegen har noen oppfordringer til folk flest, og en spesiell oppfordring til deg som har vært i Storbritannia.

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik tror på god håndhygiene 1965 mennesker ble i uka som gikk testet for korona på kommunens koronasenter, og bare 15 var positive.

– Dette er gode tall! Nå må hver og en av oss gjøre vårt for å holde på de gode resultatene, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Aldri før har senteret testet så mange i løpet av en uke.

Vi legger ut tall for testing daglig her

- Samtidig har vi bare 15 som testet positivt. Det er en liten andel. Det er veldig bra med tanke på å holde folk friske fra covid-19, men må ikke bli en sovepute når vi nå går inn i jula, sier Vik.

- Håndhygiene, hold avstand, og hold deg hjemme når du er syk er fremdeles de tre tingene vi fokuserer på, sier kommuneoverlegen.

Test etter utland

På grunn av det muterte viruset som er påvist, ber han spesielt alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene om å teste seg.

Les mer om testing og bestill time digitalt her

Håndvask og håndsprit er blant de viktigste smitteverntiltakene. Men mange merker at det er en påkjenning for huden.

- Det er lett å få tørre hender, og personer med anlegg for håndeksem opplever gjerne mer av dette om vinteren, sier Vik.

- Personer som nå plages ekstra mye av tørre hender eller eksem vil ofte oppleve at det går bedre med en god gammeldags håndvask, sier han.

Grunnregler

I tillegg til grunnreglene om håndhygiene, avstand og hold deg hjemme når du er syk, oppfordrer Vik alle til å teste seg hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i tvil om de er smittet.

Det er spesielt viktig at de som kommer til Kristiansand fra områder i Norge med høyere smittepress enn oss har lav terskel for å teste seg. Dette gjelder både studenter og andre.

- Vi har veldig god testkapasitet, og det er kjempeviktig å få avdekket hvert enkelt tilfelle av smitte. Folk skal overhodet ikke være redde for å belaste helsevesenet med testing, sier kommuneoverlegen.

Kontakt for media

Kommunikasjonsrådgiver
Børge Røssaak Nilsen
91 35 36 90