Aktuelt - 2020

Feil i oppslag

Vi har feil med åpning av PDF dokumenter fra før 2020 i byggesaker og politiske dokumenter.

Systemet gir feilmelding når man prøver å åpne PDF-dokumenter fra før 2020 i byggesaker og på Politisk Agenda.

Leverandøren av tjenesten jobber med saken.