Snart begynner omtakseringen

I begynnelsen av januar 2020 starter arbeidet med å befare de snaut 53 000 eiendommene som skal omtakseres for å finne riktig grunnlag for ny eiendomsskatt fra 2021.

Arbeidet skal gjøres i løpet av 2020 av 12-14 ansatte i selskapet Verditaksering Kjell Larsen AS. De skal ut og dokumentere de om lag 61 000 bygningene som står på eiendommene i de tre kommunene som fra 1. januar 2020 utgjør Kristiansand kommune.

Først skal flere hundre eiendommer prøvetakseres. Hensikten er å finne riktig prisnivå i ulike deler av kommunen.

Den ordinære takseringen vil gå delvis parallelt med prøvetakseringen.

– Vi skal ikke inn i husene. Alle eiendommene blir befart utvendig. Det vi gjør, er å legitimere oss med uniform og ID-kort og ta bilde av alle bygningene. Så tar vi utvendig mål av bygningen der vi ikke har mål, eller der vi tror målene ikke er riktige. Til slutt setter vi en karakter blant annet for beliggenhet, alder, tilstand og areal, sier daglig leder Kjell Larsen i firmaet som vant konkurransen om å omtaksere eiendommene.

I januar 2020 skal Sølve Håtveit (t.v.), Kjell Larsen og andre ansatte fra Verditaksering Kjell Larsen AS i gang med en utvendig befaring av bygg på alle eiendommer i den nye kommunen.  De vil være uniformert og ha ID-kort.

Firmaet vil foreslå en takst, på takstfaglige kriterier. Takstene skal ligge så nær markedsverdi som mulig. Forslagene blir gitt til sakkyndig nemnd, som vil vedta takstene før 1. mars 2021.

Deretter skal bystyret vedta skattesatsen (promille), reduksjonsfaktor, fritakspraksis og et eventuelt bunnfradrag.

Mer om omtakseringen og Min eiendom 

Min eiendom

Du som eier vil bli varslet om når befaringen på din eiendom skal skje. Det skjer gjennom en ny digital modul fra kommunen; Min eiendom. Du kan bruke Min eiendom til å svare på om du ønsker å være med på befaringen, stille spørsmål, få svar og gi melding om eventuelle feil opplysninger.

Vedtaket om taksten på eiendommen kommer i Min eiendom 1. mars 2021. Da får du også informasjon om hvordan du eventuelt klager på taksten.

I modulen vil du også finne annen informasjon om eiendommen din, som for eksempel hvor nabogrensene går og hvem som er naboene dine.

– Kristiansand kommune satser veldig på å tilby digitale tjenester. Ett av satsingsområdene er Min eiendom. Vi ønsker at innbyggerne skal bruke Min eiendom, som blir et bra sted for dialog underveis under omtakseringen. Det blir enklere for innbyggerne, billigere for kommunen og det gir en mer effektiv saksbehandling, sier Lise Bardoff, fagansvarlig for digitale tjenester i Kristiansand kommune.

Lokal taksering

– Vi legger likebehandling og rettferdighet til grunn for arbeidet med skattetakster. Over 70 prosent av kommunene som har eiendomsskatt, bruker samme takseringsmetode som i Kristiansand; lokal taksering av alle bygg og eiendommer. Hvis vi skulle brukt Skatteetatens boligverdier som grunnlag for taksten, måtte vi uansett ha taksert alt unntatt boliger. Skatteetatens boligverdier viser spesielt dårlig kvalitet nord og vest i gamle Kristiansand kommune, sier prosjektansvarlig for omtakseringen, plan- og bygningssjef Venke Moe.