Gå til hovedinnhold

Camilla B. Dunsæd rådmann for nye Kristiansand

Camilla B. Dunsæd innstilles som prosjektleder/fremtidig rådmann for nye Kristiansand. - Innstillingsutvalget i nye Kristiansand har funnet den rette kandidaten til stillingen som prosjektleder for sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune, sier leder for ansettelsesutvalget, ordfører Harald Furre, godt fornøyd.

Camilla B. Dunsæd

Camilla B. Dunsæd er innstilt til jobben som prosjektleder/rådmann i nye Kristiansand. Foto: Avisen Agder

- Basert på en grundig vurdering av kandidatene innstiller utvalget enstemmig på at Camilla B. Dunsæd blir prosjektleder og kommende rådmann for den nye storkommunen fra 1.1.2020, sier Furre, og informerer om at Dunsæd trolig tiltrer stillingen som prosjektleder for kommunesammenslåingen fra 1. februar 2018.

Dunsæd er utdannet sivilingeniør og dr. scient. Hun har bred kommunal erfaring, herunder blant annet 10 års erfaring som rådmann i Kvinesdal. Dunsæd har videre en rekke betydningsfulle styreverv, også fra store organisasjoner. Hun er for tiden blant annet styreleder for Sørlandet Sykehus, samt medlem i nasjonalt e-helsestyre og KS etikkutvalg. Hennes bakgrunn og nasjonale kontaktflate anses som viktige deler av hennes lederprofil, som sannsynliggjør at nye Kristiansand blir en regional drivkraft og nasjonal foregangskommune innen digitalisering og utvikling med fokus på innovasjon, nyskaping og bærekraft. 

Dunsæd har bekreftet at hun tar imot stillingen dersom fellesnemnda ansetter henne. Dunsæd tilbys samme lønn som nåværende rådmann i Kristiansand kommune, dvs 1,3 mill per år. I perioden frem til sammenslåingen er en realitet justeres lønnen årlig i tråd med gjennomsnittet i KS-området. Etter 1.1.20 gjennomgås lønnen på nytt for å sikre at denne er på nivå med tilsvarende kommuner. Ut over lønn kommer mindre goder som telefon, avis og elektronisk kommunikasjon.

Mer informasjon og CV i pressemeldingen.

Ansettelsesutvalget

Ordfører Harald Furre i Kristiansand har ledet innstillingsutvalget for ansettelse av ny prosjektleder/fremtidig rådmann.Tillitsvalgte Kristian Espedal Larsen fra Songdalen og Pål Tjøm fra Kristiansand, ordfører i Søgne, Astrid Hilde og ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland, har også vært med i innstillingsutvalget.

Mer informasjon om prosessen finner du her.

18 søkere

Til sammen 18 søkere ønsket jobben som ny prosjektleder og fremtidig rådmann for Nye Kristiansand, den nye storkommunen av Søgne, Songdalen og Kristiansand. Selection Partner har vært engasjert som rekrutteringsfirma og til å administrere ansettelsesarbeidet. Fristen for å søke stillingen var 1. september. Søkerlisten.

Nye Kristiansand

Den nye storkommunen Nye Kristiansand, bestående av Søgne, Songdalen og Kristiansand, skal etter planen være i drift fra 1. januar 2020. Organisasjonsdirektør i Kristiansand kommune, Eva Berglund Åsland, har vært ansatt i jobben som prosjektleder fra våren 2017.

Det er nå igangsatt et stort arbeid med sammenslåing av kommunene. Mer informasjon om dette arbeidet finner du her: www.nyekristiansand.no

Kontakt

Ordfører Harald Furre, leder ansettelsesutvalget, mobil 982 81 890
Camilla B. Dunsæd, mobil 97 51 08 64

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 17.10.2017 12:56
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?