Gå til hovedinnhold

– Kristiansand viser vei i kriminalitetsforebygging

– Kristiansand viser vei i kommune-Norge med sin plan for kriminalitetsforebygging, både når det gjelder å tenke samhandling mellom sektorer og etater og målrettet ressursinnsats på forebygging, sier statssekretær Ove André Vanebo.

Lanseringskonferanse

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), og statssekretær Ove André Vanebo (FrP) i justis- og beredskapsdepartementet under lanseringskonferansen for Kristiansand kommunes plan for kriminalitetsforebygging. Foto: Svein TybakkenFredag 2. desember holdt statssekretæren sammen med flere andre innlegg på lanseringskonferansen for kriminalitetsforebyggende plan og med planens visjon som tema: Sammen for en tryggere hverdag. 120 fagpersoner fra kommuner, politi og andre offentlige etater samt frivillige organisasjoner var et særdeles lydhørt publikum på den korte, men faglig tettpakkete lanseringskonferansen.

Se program

Ordfører Harald Furre åpnet lanseringskonferansen med å holde frem Kristiansand som en by på offensiven mot kriminalitet. – Vi er stor nok til å være attraktiv og liten nok til å ha god oversikt over hverandre etatsmessig og viser at vi kan samhandle godt. 100 personer har samarbeidet om planen. Vi skal avdekke, forbygge og nedkjempe kriminalitet på planens alle sju satsingsområder. Vi må snakke om vold. Den er aldri en privatsak, men vårt felles samfunnsproblem, sa en engasjert ordfører, som spesielt takket politistasjonssjef Ole Hortemo for aktivt og godt samarbeid.

– Bærer frukt

Statssekretær Ove André Vanebo sa under lanseringskonferansen at mange norske kommuner preges av tette skott mellom fagsektorer og at hvert enkelt tjenesteområde ofte er opptatt av sine egne planverk.

– Her lanserer Kristiansand en plan som blant annet dekker alderen fra 0 til 100. Det er unikt i seg selv, sa Vanebo, som på vegne av justis- og beredskapsdepartementet uttrykte glede over at alle de viktige kriminalområdene er dekket i planen.

– Registrert kriminalitet i Norge er gått ned de siste årene. Blant annet ungdomskriminaliteten. Og det er i Kristiansand den er gått mest ned. Det viser at deres satsing på forebygging allerede bærer frukt – noe blant annet Ungdata-undersøkelsene bekrefter, sa Vanebo, og gratulerte Kristiansand med dagen. – Planen er en god investering, avsluttet statssekretæren.

Koordinatoren

Rådmann Tor Sommerseth var møteleder under konferansen "Sammen om en tryggere hverdag" som Johanne Marie Benitez Nilsen (ved siden av) var ansvarlig for. Foto: Svein TybakkenKriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen er ansvarlig for både den nylanserte planen og selve konferansen. Hun mottok mye positiv respons fra både gjestende talere og deltakere for sitt arbeid. Benitez Nilsen er utdannet sosionom med master i statsvitenskap og har jobbet med ungdom i en årrekke. De siste årene har hun vært ansvarlig for flere større prosjekter lokalt i Kristiansandsregionen, blant annet initiert av ulike departementer. Hun stod også for utredningen som lå til grunn for det nye interkommunale barnevernet i regionen. I tillegg står hun også bak Kristiansand kommunes «Veileder mot radikalisering og voldelig ekstremisme», som har vakt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

– Planen for kriminalitetsforebygging har mange hårete mål. Blant annet sier vi at «Ingen barn skal være utrygge i eget hjem». Det er forpliktende. Så nå må vi jobbe godt videre og samordne ressursene, sa den engasjerte koordinatoren.

Benitez Nilsen har også samarbeidet mye med spesialpsykolog Marius Peersen i det interkommunale barnevernet. Han har jobbet mye med voldsproblematikk og ført i pennen «Veileder mot vold i nære relasjoner», som også ble presentert på konferansen.

Grå hår i hodet

Otto Pedersen holdt et engasjert innlegg om "Den vonde men nyttige egenerfaringen". Han er tidligere rusmisbruker og kriminell og bruker sin erfaring som veileder i Wayback - en privat stiftelse som hjelper straffedømte på rett kjøl. Foto: Svein TybakkenRådmann Tor Sommerseth var konferansier og introduserte behørig den enkelte på talerlisten. Da turen kom til veileder i Wayback, Otto Pedersen, ble den tidligere kriminelle rusmisbrukeren presentert som «en som har skapt grå hår på både den ene og den andre offentlig ansatte opp igjennom oppveksten».

– Det er en god bekrivelse. Ole Hortemo, som sitter ved siden av meg og som kjenner meg godt fra min kriminelle løpebane, sa «ja bare se her» og pekte på hodet sitt under introduksjonen, sa Pedersen til latter og applaus fra salen.

Som rusmisbruker og kriminell var Otto Pedersen inn og ut av fengsel og en kasteball i et ikke alt for velorganisert hjelpeapparat. I dag er han veileder og fadder i Wayback, en privat stiftelse som jobber både i fengslene og med straffedømte etter løslatelse.

– Jeg ble aldri bedre av og bli møtt med «stakkars deg» eller ikke stilt til ansvar fra hjelpeapparatets side opp gjennom – ikke før jeg som relativt voksen heldigvis møtte en atferdsterapeut som til slutt kledde av meg fullstendig og sa at «nå er ansvaret ditt». Det lærte meg at eget ansvar og tydelige rammer er det beste å tilby kriminelle. Og å være likemann, sa Otto Pedersen, som ble møtt med mye applaus og latter for sitt humørfylte og tankevekkende innlegg.

Nyanser i gråsonen

- Vi må lytte til den unge som er blitt utsatt for kriminelle, seksuelle handlinger, sier lektor på Barnevernspedagogutdanningen ved NTNU, Anne Grytbakk. Foto: Svein Tybakken.Siste taler ut var Anne Grytbakk, lektor på Barnevernspedagogutdanningen ved NTNU i Trondheim. Hun har som barnevernspedagog arbeidet med ungdom som på ulikt vis har gjort vanskelige seksuelle erfaringer. Fra de som selger seksuelle tjenester, de som utnyttes via internett, de som lokkes til å posere foran webkamera og som det blir spredd bilder av og de som søker seksuell erfaring og spenning. 

– En ting er hvordan vi skal kunne beskytte våre barn mot forskrudde voksne. Men det er flere ulike årsaker til at barn kommer i berøring med eller blir ofre i dette gråsone-feltet. Vi må tørre å snakke om seksualitet og vi må kunne nyansere. Det stilles krav til godt, tverrfaglig samarbeid mellom barnevern, helsevesen, skole, hjemmet og politi.

– Men det viktigste for å forebygge denne type kriminalitet er kunnskap om og nærhet til den unge selv, sa Anne Grytbakk.

Stolt politistasjonssjef

Politistasjonssjef i Kristiansand Ole Hortemo var bestemt på at planen for kriminalitetsforebygging ikke skulle havne i en skuff. Foto: Svein Tybakken– Jeg er stolt av å være politi i Kristiansand, en by som i en årrekke har satset på kriminalitetsforebygging. Denne planen vi nå har fått presentert skal ikke ned i en skuff! Sa en bestemt politistasjonssjef i Kristiansand, Ole Hortemo, da han som siste taler skulle oppsummere konferansen og gi noen tanker om det videre arbeidet med kriminalitetsforebygging.

– Kristiansand skal være en spydspiss for utvikling av metoder og tverrfaglig samarbeid i kriminalitetsforebygging. Da jeg var i Romania for tre uker siden, presenterte jeg tankene våre fra planen. Der synes de vi er så gode på dette at vi burde gjøre kriminalitetsforebygging til en eksportvare. Kanskje bør vi det, sa en oppglødd Ole Hortemo, som også er politifaglig ansvarlig i nabokommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Iveland, Søgne og Songdalen.

Hortemo ble presentert av rådmann Tor Sommerseth som en som i en årrekke har vært genuint og oppriktig opptatt av forebygging og en aktiv og god samarbeidspart for kommunen siden han ble sjef i 1999. Ole Hortemo har også markert seg som en brobygger for det flerkulturelle miljøet, understreket rådmannen.

Forfatter: Svein Tybakken (tekst og foto)
Publisert: 01.12.2016 00:05
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?