Gå til hovedinnhold

– Fremtidsrettet vedtak

Stortinget har med knapt flertall vedtatt at Kristiansand, Songdalen og Søgne skal slås sammen til en kommune. Ordfører Harald Furre mener vedtaket er til fordel for innbyggerne.

Robust kommune

Ordfører Harald Furre fulgte deler av debatten under Storingets behandling av instillingen om endringer i kommunestrukturen. På talerstolen står saksordfører og leder for kommunal- og forvaltningskomiteen, Helge André Njåstad (FrP). Foto: Svein Tybakken– Stortingets vedtak er fremtidsrettet og legger grunnlaget for etableringen av en ny og robust kommune som kan produsere gode tjenester i en krevende tid – til fordel for sine innbyggere.

Det er Kristiansands ordfører Harald Furres første kommentar like etter at Stortinget i dag med knapt flertall vedtok innstillingen fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om endringer i kommunestrukturen.

– En ny storkommune med 110.000 innbyggere på Sørlandet vil også bety at vi kan markere oss sterkere nasjonalt og blant annet kunne sikre bedre rammevilkår for næringslivet, sier Furre.

– Jeg har stor forståelse for de som opplever det sårt å bli tvangssammenslått. Men jeg håper at alle nå går inn med forsterket kraft slik at vi sammen kan skape en ny og fremtidsrettet kommune, sier ordføreren.

– Full kraft

Illustrasjonen viser tidslinjen med sentrale datoer for kommunesammenslåingsprosessen.Ordfører Harald Furre er glad for at det nå kan bli full kraft i sammenslåingsprosessen.

– Først skal vi som er i forhandlingsutvalget fra de tre kommunene allerede til tirsdag 13. juni sette oss sammen for blant annet å diskutere sentrale punkter som hva den nye kommunen skal hete og hvor mange folkevalgte representanter det nye bystyret skal bestå av. Vi skal også anbefale sammensetning av, og størrelse på, fellesnemnda som skal styre prosessen frem mot ny kommune fra januar 2020, sier Furre.

20. juni skal kommunestyrene fra Søgne, Songdalen og Kristiansand behandle disse spørsmålene forhandlingsutvalgene kommer med anbefalinger om. Det skjer først i separate kommunestyremøter og deretter i et felles møte som Fylkesmannen har innkalt partene til.

– Dette blir den største fusjonen som noen gang er gjennomført i vår landsdel. Til sammen har kommunene ca. 8500 ansatte. Det krever en solid organisasjon med god ledelse for å gjennomføre prosjektet, sier ordfører Harald Furre, som peker på at det skal etableres en prosjektorganisasjon med midlertidig ledelse fram til fast stilling blir utlyst. Den som ansettes i denne stillingen blir også med stor sannsynlighet rådmann i «nye Kristiansand»..

Rådmann Tor Sommerseth mener oppdraget til fellesnemnda blir krevende.

Tilrettelegging

Rådmann Tor Sommerseth peker på en omfattende tilretteleggingsjobb før ny kommune blir en realitet. Foto: Ragna Marie Henden– Det skal gjøres et betydelig tilretteleggingsarbeid fremover. For eksempel slutter de tre kommunene å eksistere fra 2020. Skal vi få stablet på beina en ny kommune, må vi blant annet si opp og reforhandle alle de tusenvis av avtaler som Kristiansand kommune har inngått. Jeg har bedt vår organisasjonsdirektør om oversikt over dette. Også samtlige ansatte må få ny avtale med den nye arbeidsgiveren. Selv om det i stor grad er snakk om formaliteter, må jobben gjøres og være korrekt. Nå må dette og annet tilretteleggingsarbeid ha fokus fram til prosjektleder ansettes, sier rådmann Sommerseth, som torsdag 21. juni i Rådhuskvartalet holder informasjonsmøte om kommunesammenslåingen for kommunens ansatte.

Selv vil han følge prosessen de neste årene mer fra sidelinjen. – Jeg går av som rådmann 1. februar 2018. Da har jeg vært assisterende rådmann og rådmann i nærmere 30 år. Det får holde, sier Tor Sommerseth, som ønsker at prosessen skal bli vellykket for de tre kommunene.

– Jeg regner med at Stortingets klarsignal gir ny motivasjon til alle parter. De ansattes representanter er vant til å ta tak i viktige prosesser og kommer til å ivareta sitt ansvar på vegne av organisasjonen på en god måte, sier rådmann Tor Sommerseth.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 08.06.2017 19:41
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?