Gå til hovedinnhold

- Viktig avtale for fremtiden

Over 20 agderkommuner har inngått avtale om felles anskaffelser av trygghetsalarmer med tilleggsteknologi. Kommunene utgjør over 90% av innbyggertallet. Felles anskaffelser vil gi økonomiske fordeler og bedre tjenester.

- Viktige områder

Denne mannen bærer en gps i snor på brystet når han går tur. Gps og tilleggsteknologi gir nye, store muligheter i tjenestetilbudet i agderkommunene. (Foto: Erling Hægeland.)- Vi sikrer oss en betydelig innkjøpsmakt når vi i kommunene skal ut og skaffe utstyr. Det åpner også for at vi får felles løsninger på områder som blir viktigere og viktigere i fremtiden.

Det sier Aase Hobbesland kommunalsjef i Risør, og helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli.

Det to er svært glad for at de over 20 kommunene nå skal jobbe sammen om innkjøp av digitale trygghetsalarmer og tilleggsteknologi som gps og døralarmer. Avtalen omfatter teknologi til både hjemmeboende og beboere på institusjon.

Trygghetsalarmene som i årevis har gjort livet hjemme tryggere for tusenvis av eldre skal byttes ut. De nye digitale trygghetsalarmene åpner nye muligheter som for eksempel bruk av døralarmer, medisindispensere, digitalt tilsyn ved natt og gps.

- Bo hjemme

- Systemet med trygghetsalarmer og tilleggsteknologi er viktig for å sikre at eldre kan bo trygt og godt hjemme så lenge som mulig. sier rådgiver innen velferdsteknologi i Kristiansand kommune, Gro Anita Fosse.

Avtalen omfatter også innkjøp av ny teknologi til institusjoner som sykehjem. Det gir ytterligere gevinst.

- Agderkommunene har mange utfordringer som ligner hverandre, og brukergruppene ligner hverandre. Vi har stor fordel av å slå oss sammen, sier Fosse.

Viktig for Agder-kommuner

Brede Skaalerud, kommunalsjef i Songdalen, sier det er viktig for kommunene å delta i en slik felles anskaffelse. Han peker blant annet på kompetanse som sentralt:

- Samarbeid sikrer nødvendig kompetanse i utviklingen og bruken av velferdsteknologi. Dette er komplisert og krevende teknologi som det vil være svært krevende for den enkelte kommune å ivareta alene. Valget om å stå sammen vil også gi en større trygghet, sier Skaalerud.

En teknisk revolusjon står for døren i Kristiansand og andre agderkommuner. Arbeidet med å utvikle denne tjenesten er i godt i gang. For kommunene som nå har sluttet seg til avtalen, dreier det seg om til sammen om lag 4500 trygghetsalarmer.

Bruk av velferdsteknologi kan redusere etterspørselen etter andre helsetjenester og kan gjøre at kostnader øker mindre enn de ellers ville gjort. Samtidig vil det gi en bedre tjeneste med flere muligheter for å legge til rette for at innbyggere kan bo lenger i eget hjem.

Det skal også anskaffes sykesignalanlegg i sykehjem.

- Det vil dreie seg om store beløp, og det vil være en fordel for samarbeid om vi kan ha samme løsninger, sier Fosse.

Uten en slik avtale, ville hver kommune gått til innkjøp av utstyr hver for seg. Det er krevende innkjøpsprosesser.

- Det er komplisert og kostbar teknologi. Det er mange ulike leverandører, og det krever mye kunnskap å velge rett løsning for sitt behov. Nå står vi sammen om å finne løsninger, sier Fosse og Skaalerud.

Disse er med

Kommunene som har tilsluttet seg er: Arendal, Marnardal, Audnedal, Lindesnes, Vegårshei, Lillesand, Froland, Gjerstad, Iveland, Tvedestrand, Songdalen, Risør, Birkenes, Åseral, Kvinesdal, Grimstad, Mandal, Vennesla, Søgne, Åmli og Kristiansand.

Kontakter for media

Wenche P. Dehli
Helse- og sosialdirektør
952 93926

Aase Hobbesland
Kommunalsjef Risør
991 61 162

Gro Anita Fosse
Rådgiver innen velferdsteknologi
980 62 750

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 21.12.2016 09:08
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?