Gå til hovedinnhold

- Legevaktbilen en suksess

I løpet av sju måneders drift har lege i legevaktbil kjørt om lag 20 000 kilometer og vært på 750 sykebesøk. – Dette har kommet mange pasienter til gode, sier legevaktslederen.

Lege på hjul

Legevaktslege Ida Berg Storaker og leder av Kristiansand legevakt, Rolf Jarnes, ved legevaktbilen. Etter noe mer enn et halvt års drift har investeringen kommet svært mange pasienter til gode. Legevaktbilen, en VW Tiguan, ble satt i trafikk 1. oktober i fjor. Den er uniformert men er ikke sertifisert som utrykningskjøretøy. Den bemannes og kjøres av en lege fra legevakta og er i drift hele døgnet.

- Målet med legevaktbilen har vært å spare de eldste og sykeste for transport og lang ventetid. Nå kommer legen ut til sykehjemmet eller hjem til pasienten, og pasienten slipper å bli kjørt til og fra legevakta, sier leder av Kristiansand legevakt, Rolf Jarnes.

Han er svært glad for at det nye tilbudet har vært til hjelp for så mange.

- Det er ikke slik at vi nå kjører ut på sykebesøk til de fleste pasienter. Dette er et tilbud til de aller sykeste, og de fleste turene med legevaktbil går altså til sykehjem, sier Jarnes. 

Legevaktbilen ruller ut til syke i alle kommunene som bruker Kristiansand legevakt. Dette er Birkenes, Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Godt utstyrt

Bilen er altså ikke en ambulanse, men den er likevel satt opp med svært mye utstyr.Bilen er godt utstyrt.

 - Vi har blant annet oksygen, ekg-monitor og hjertestarter og CRP-apparat med i bilen. Dette hadde legen ikke med seg tidligere når han eller hun dro ut til pasienten. I tillegg har vi selvsagt utstyret som også tidligere lå i legens utstyrssekk som for eksempel medisiner, hansker og annet utstyr.

Jarnes mener dette øker kvaliteten på tjenesten og bidrar til å sikre pasienten bedre.

- Vi kan ivareta pasienter bedre før ambulanse kommer og vi kan bedre avklare pasienter for eksempel for ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold) eller sykehus, sier Jarnes.    

Legene fornøyde

Legene ved legevakta er også svært fornøyde med ordningen.

Ida Berg Storaker har 66 vakter bak seg som lege i legevaktbilen, og setter pris på en variert tjeneste til beste for en stor gruppe pasienter.

- Legevaktbilen har gitt de mulighetene den skulle til å spare pasienter for transport. De slipper ventetid og kan få hjelpen de trenger uten å forlate hjemmet, sier hun.

- For oss leger er det godt å vite at vi sparer pasientene for belastning og gir en så god hjelp som mulig, sier hun.  

Lettere å få lege ut

Legevaktleger har også tidligere kommet ut til pasienter på fire hjul. Da har legen kjørt drosje eller egen privatbil. Terskelen for å få legen ut var da mye høyere enn den er i dag.

- Legevakta har økt bemanningen med én lege som altså er dedikert til bilen. At en lege kjører ut til pasient medfører altså ikke at det blir færre leger til å ta imot besøkende på legevakta, sier Jarnes.

Kostnadene til det nye tilbudet knytter seg til økt bemanning med en lege. I tillegg kommer om lag 200 000 kroner i året til drift og avskrivinger for selve bilen.

Kontakt for media

Leder av Kristiansand legevakt
Rolf Jarnes 901 81 306

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 18.05.2017 15:34
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?