Gå til hovedinnhold

- En grundig rapport om BPA

Agder Kommunerevisjon har levert sin rapport om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Helse- og sosialdirektøren karakteriserer den som grundig og viktig.

- Grundig og viktig

Wenche P. Dehli

Kristiansand kommunes kontrollutvalg bestilte en rapport fra Agder kommunerevisjon i sitt møte den 18. juni 2018. Bakgrunnen for bestillingen var at ordføreren jevnlig mottar henvendelser fra kommunens innbyggere om BPA-ordningen med spørsmål om for eksempel tjenestens omfang og innhold.

- Revisjonen har lagd en grundig og god rapport. Den vil være et viktig dokument når vi utvikler tjenesten fremover. Samtidig er vi glade og stolte over at rapporten viser at de som får tjenesten opplever den som god, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli.

Rapporten 

Problemstillingene

Rapporten tar for seg tre problemstillinger:

  • Kristiansand kommunes tildelingspraksis sammenlignet med andre storbykommuner
  • Om tildeling av tjenesten og utmåling av timer skjer i samsvar med reglene
  • Om kommunens praktisering av BPA-ordningen er i tråd med ordningens intensjon

- Rapporten bekrefter vårt syn om at praksis er i henhold til lovverk og lovgivers intensjoner. Det kommer også veldig tydelig frem at en ser alle tjenester under ett. Mange som er innvilget BPA mottar også andre tjenester og det er riktig å se alle tjenestene satt i en sammenheng, sier Dehli.

Helse- og sosialdirektøren peker på at rapporten i all hovedsak er positiv til praktiseringen av BPA-ordningen i Kristiansand kommune, og at de tre punktene over i all hovedsak beskrives positivt. Det kommer også frem at Kristiansands tildelingspraksis nå fungerer som referanse for andre kommuner.

Vil forbedre

- Av negative funn kommer det frem at enkelte brukere har opplevd at de ikke er møtt med respekt under kartleggingen. Dette er svært beklagelig. Vi må vise evne til forståelse og ydmykhet. Vi har ansvar for at innbyggerne har tillit til oss, og at vi ivaretar dem på en måte de opplever verdig og imøtekommende. Vi vil legge mer vekt på opplæring og veiledning, sier Dehli.

Høye forventninger

I rapporten slås det fast at BPA-ordningen per i dag er hjemlet i helse- og omsorgslovgivningen. Dette innebærer blant annet at ordningen ikke har hatt til hensikt å «fungere som et likestillingstilbud og som et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede». Det er et høyst forståelig ønske, og lett å tolke at ordningen skulle innfri mer enn det er gitt juridiske og økonomiske rammer for.

- Mange har hatt høye forventninger til BPA som det ikke har vært mulig for oss å innfri, sier Dehli.

Til politikerne

Helse- og sosialsektoren skal nå fremme en sak for helse- og sosialstyret. Helse- og sosialstyret skal da ta stilling til veien videre.

- Vi går nå i gang med å følge opp rapporten slik at vi kan fremme en sak for politikerne med gode forslag til hvordan BPA kan utvikles videre til beste for brukerne, sier Dehli.

Kontakt for media:

Helse- og sosialdirektør
Wenche P. Dehli
952 93 926

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 23.01.2019 10:22
Sist endret: 23.01.2019 10:26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?