Gå til hovedinnhold

- Alle bør måle radon i høst

Radon finnes i mange boliger i Norge. Radongass kan gi lungekreft, selv om risikoen for å bli syk er svært liten hos mennesker som aldri har røykt. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr anbefaler måling.

Aktsomhetskart
Kommuneoverlege Dagfinn Haarr. Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune

Statens strålevern har laget et aktsomhetskart for radon som dekker hele landet. På sine nettsider skriver strålevernet at aktsomhetskartet viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre.

I områder markert med «høy aktsomhet», er det beregnet at minst to av ti boliger har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi i første etasje. I Kristiansand bor opp mot halvparten av befolkningen i disse områdene.

Gir bare indikasjon

- Kartet gir en indikasjon, men ikke alle hus i et område er likt utsatt. Målinger kan vise ulikt resultat fra nabo til nabo fordi det er så mange faktorer som spiller inn. Blant annet hvor tett sålen er, om det er utsprengte masser under huset og om det er tilkjørt masser fra andre steder. Det er ofte enkle og billige tiltak som skal settes inn for å bli kvitt for høye radonverdier, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Det er et lovkrav at alle utleieboliger skal ha fått utført radonmålinger. Kommunen sørger for målinger av radon i sine utleieboliger. I barnehager og skoler og er det gjort nødvendige tiltak for å redusere radonmengden. Private huseiere har selv ansvaret for å vurdere om de skal måle radon i sin bolig.

- Alle bør måle

- Vi oppfordrer alle huseiere til å måle radon i sine boliger når fyringssesongen starter til høsten. Risikoen for å bli syk er svært liten for mennesker som aldri har røykt, men alle som skal kjøpe enebolig eller rekkehus bør likevel forlange å få dokumentasjon på radonmålinger, sier kommuneoverlegen.

Nærmere opplysninger finner du på www.kristiansand.kommune.no/radon

Kontakt for media:

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr
Mobiltelefon 482 67 701

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 25.06.2015 10:49
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?