Aktørbasen

Aktørbasen

Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. I løpet av 2020 blir det nødvendig å være registrert i aktørbasen for å kunne søke enkelte tilskuddsordninger eller leie Kristiansand kommune sine lokaler.

Hvordan registrere en aktør i Aktørbasen

Når du registrerer en aktør hentes informasjon fra Brønnøysundregistrene. Informasjonen oppdateres automatisk ved senere endringer i Brønnøysundregistrene.

I tillegg kan det legges inn lokal informasjon om aktøren, som kategori, aktiviteter, tilholdssted og beskrivelse.

Det er også mulig å registrere aktør uten organisasjonsnummer.

Innlogging i Aktørbasen

Logg inn via Aktørbasen

Du må logge inn med ID-porten, hvor du har 5 alternativer; MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Min profil

Trykk på "Min profil" oppe til høyre for å se dine data.

NB! Kontroller at fornavn, etternavn, e-post-adresse og mobilnummer stemmer, trykk deretter "Lagre".

Mine organisasjoner/aktører

Under "Mine Organisasjoner" ser du hvilke organisasjoner du er representant for. Ved å trykke på en av dem, kommer du til siden til den aktuelle organisasjonen. For å kunne registrere en aktør må du ha en rolle i organisasjonen i Brønnøysundregistrene.

Du har tilgang til å endre informasjon om aktøren i Aktørbasen, og på vegne av aktøren kan du søke om tilskudd i Tilskuddsbasen. I løpet av 2020 vil du også kunne søke om lån av kommunale lokaler i Bookingbasen.

Har du en rolle i organisasjonen i Brønnøysundregistrene? Sjekk dette her

Hvis du ikke har en rolle i organisasjonen i Brønnøysundregistrene kan du be en av de som har det om å legge deg til som representant i Aktørbasen.

Redigere informasjon om en aktør

Hver aktør har 3 faner; Informasjon, Rediger og Representanter. Her ser du hva du kan gjøre under disse fanene:

Informasjon

Her ser du hva slags informasjon som er registrert om organisasjonen/aktøren.

Rediger

Her kan du endre informasjon i de feltene som ikke inneholder data fra Brønnøysundregistrene. (Dette må eventuelt endres der - se mer informasjon lenger oppe på siden.)

Følgende felt må fylles ut:

 • Kategori(er). Dersom de ikke er utfylt fra Brønnøysundregistrene.
 • Aktiviteter. Du kan legge til flere aktiviteter fra nedtrekksmenyen.
 • E-post-adresse 2 (Valgfritt). Legg gjerne inn en adresse her hvis det mangler i Brønnøysundregistrene.
 • Nettadresse 2 (Valgfritt)
 • Samtykke. Sjekk at feltet for samtykke er haket av. Kristiansand kommune oppfordrer alle aktører om å gi samtykke til at info vises på de eksterne nettsidene, slik at vi har en god og oppdatert oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet.
 • Primært tilholdssted. Skriv adressen til klubblokale eller lignende.
 • Beskrivelse. Legg inn formålet til organisasjonen.
 • Representanter. Her ser du hvilke personer som er representanter for aktøren.

De personene som er registrert i Brønnøysundregistrene kan ikke slettes her. Det må gjøres i Brønnøysundregistrene.

Du kan slette de personene som ikke er registrert i Brønnøysundregistrene.
Du kan ved behov legge til en ny person ved å trykke på knappen "Legg til person" og fylle ut alle feltene. Denne personen kan deretter logge seg inn med ID-porten og får da de samme rettigheter som du har.

Registrere en aktør med organisasjonsnummer

Gå til forsiden av Aktørbasen og trykk på knappen "Registrer aktør". (Eller trykk på "Registrer aktør" i toppmenyen.)

Logg inn med ID-porten

 • Skriv inn organisasjonsnummeret og trykk på "Hent".
  Hvis du ikke vet organisasjonsnummeret kan du skrive inn deler a navnet i feltet og trykke på "Hent". Du får opp en treffliste.
  - Hvis det er en "penn" til høyre for navnet er organisasjonen allerede registrert i Aktørbasen. Trykk på navnet for å redigere informasjon.
  - Hvis det er en "pluss"; trykk på navnet for å gå videre.
  Data fra Brønnøysundregistrene lastes inn. I tillegg kan du legge inn lokal informasjon, som beskrevet under "Redigere informasjon om aktør" lenger oppe på denne siden. 
 • Trykk "Lagre" og du får opp en dialogboks med informasjon om Samtykke. Velg om du gir samtykke eller ikke.
  Aktøren blir lagret.

Registrere en aktør uten organisasjonsnummer

 • NB!! Unngå dublikater!
 • Sjekk først om aktøren allerede er registrert i Aktørbasen.
 • Gå til forsiden av Aktørbasen, trykk på "Finn aktør" og skriv inn deler av navnet til aktøren. Hvis aktøren er registrert kan du redigere informasjon dersom du er representant for aktøren.
 • Gå til Aktørbasen
 • Trykk på "Registrer aktør".
 • Logg inn med ID-porten.
 • Velg "Registrer aktør uten organisasjonsnummer".
 • Fyll ut de hvite feltene.
 • Trykk "Lagre" og du får opp en dialogboks med informasjon om Samtykke. Velg om du gir samtykke eller ikke.
 • Aktøren blir lagret. 

Du kan eventuelt legge til andre personer under fanen "Representanter". Disse vil få samme rettighet som deg selv.

 • Hva gjør jeg hvis en aktør uten organisasjonsnummer blir registrert i Brønnøysundregistrene på et senere tidspunkt?
 • Gå til Aktørbasen
 • Logg inn med ID-porten
 • Hent den aktuelle aktøren under "Min profil" - "Mine organisasjoner".
 • Trykk på fanen "Rediger".
 • Rull litt ned på siden til du kommer til feltet "Brønnøysundregistrene".
  Skriv organisasjonsnummeret i feltet, og trykk "Lagre" nederst på siden. Informasjon fra Brønnøysundregistrene skal lastes inn. Dersom dette ikke skjer, kan du trykke på knappen "Oppdater brreg-data" øverst på siden, og deretter "Lagre" nederst på siden.
 • Trykk på fanen "Informasjon" for å se den oppdaterte siden.
 • Du kan oppdatere lokal informasjon under fanen "Rediger".

Samtykke

Alle organisasjoner som registrerer seg i Aktørbasen må gi samtykke til at informasjonen vises på eksterne nettsider. Samtykke til dette gis i forbindelse med registrering av aktøren.

Det er mulig å registrere en aktør uten å gi samtykke. Informasjonen vil da kun vises for ansatte i Kristiansand kommune med administrator-tilgang til Aktørbasen, og ikke på de eksterne nettsidene. Du vil likevel kunne søke om å låne kommunalt lokale og om tilskudd.

Kristiansand kommune oppfordrer organisasjonene til å gi samtykke, slik at vi har en god, helhetlig og oppdatert oversikt over frivillige organisasjoner og andre aktører i Kristiansand.

Følgende informasjon vises på de eksterne nettsidene til Aktørbasen:

 • Navn på organisasjonen/aktøren
 • Organisasjonsnummer (*)
 • Organisasjonsform (*)
 • Kategori(er) (*)
 • Telefon (*)
 • Telefaks (*)
 • Epostadresse (*)
 • Besøksadresse (*)
 • Aktørens faste aktiviteter
 • Primært tilholdssted
 • Nettadresse (*)
 • Nettadresse 2
 • Rekrutteringsområde
 • Antall medlemmer 
 • Antall medlemmer under 20 år(*): Data kommer fra Brønnøysundregistrene for de aktører som er registrert der.

Følgende informasjon vises kun for representanter for aktøren som er innlogget, samt for administratorer i Kristiansand kommune:

 • E-postadresse (*)
 • E-postadresse 2
 • Kontonummer (*)
 • Navn og kontaktinfo for de som er representanter for aktøren
  (*): Data kommer fra Brønnøysundregistrene for de aktører som er registrert der.

Hvis det ikke gis samtykke vises kun følgende informasjon på de eksterne nettsidene:

 • Organisasjonens/Aktørens navn
 • Dersom aktøren settes inaktiv vil ikke navnet vises på de eksterne nettsidene.