Gå til hovedinnhold

Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030

Første januar 2020 er den nye kommunen en realitet. Folk i Søgne, Songdalen og Kristiansand møter det nye året som innbyggere i Kristiansand.

En kommune å være stolte av

Ordfører Jan Oddvar Skisland i nye Kristiansand håper mange engasjerer seg. (Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune).Kristiansand skal være Norges beste kommune å bo og arbeide i, og det skal være en kommune vi alle kan være stolte av.

Vi er i gang med arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen «Sterkere sammen». Kommuneplanen skal tuftes på FNs bærekraftmål.

På samme måte som bedrifter, må kommuner lage planer og strategier for en ønsket fremtid. Nå skal strategien for nye Kristiansand utarbeides, og vi vil ha deg med i prosessen!

Godt arbeidsopplegg

Fellesnemnda har vedtatt et godt arbeidsopplegg for planarbeidet som er beskrevet i vedtatt planprogram.  Det beskriver hvordan innbyggerne og næringslivet med flere vil bli involvert i planarbeidet.

I forbindelse med oppstart av planarbeidet kom det også en rekke innspill som vi, politikerne i den nye kommunen, tar med oss når vi nå tar arbeidet videre.

Vi vil i tiden fremover invitere til ulike dialogmøter og medvirkning om utforming av innholdet i planen. Det vil enten skje med direkte kontakt, annonsering eller via denne nettsiden eller andre plattformer.

Noen opplegg er planlagt og noe er allerede i gang

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Hva betyr det at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for planarbeidet? Dette er noe av det vi ønsker å få innspill på i prosessen.

I forbindelse med nattevandringen for bærekraftsmålene som skal skje 9.november er lagt til rette for et bredt program Bærekraftig sammen som setter ulike av FNs bærekraftmål i fokus. 

Jeg vil spesielt gjøre oppmerksom på to åpne møter der innbyggerne kan gi innspill til nettopp dette.

Åpne møter

Tirsdag 5. november inviterer vi sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen de unge arbeidstakerne til å komme med innspill på U40 - Vår by – vår fremtid.

Lørdag 9. november inviterer vi innbyggerne i ny kommune til  Seminar og paneldebatt om bærekraftsmålenes betydning i Kristiansand.

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 01.11.2019 13:24
Sist endret: 01.11.2019 13:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?