Gå til hovedinnhold

Med på utviklingen av nasjonal portal

Kristiansand kommune har deltatt i et unikt forsknings- og utviklingsprosjekt som undersøker rollen dialog og samarbeid har i arbeidet mot mobbing i barnehagen.

Nettressurs mot forebygging av mobbing

Marianne Godtfredsen, rådgiver i oppvekstdirektørens stab, har vært koordinator for forskningsprosjektet og er svært fornøyd med resultatene så langt. Foto: Jon Sverre Karterud

Resultatet er en gratis nettressurs som lanseres onsdag 9. oktober. Prosjektet er finansiert av KS, og nettressursen blir offisielt lansert i Oslo onsdag 9. oktober kl. 09.30 med kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og barneombud Inga Bejer Engh tilstede.

Nettressursen «dialogmodellen» blir tilgjengelig for alle barnehager i Norge og er ment å anvendes som et verktøy i arbeidet mot forebygging av mobbing.

Forskningsprosjektet «Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen» og nettressursen som lanseres i morgen er en oppfølger til prosjektet «Hele barnet - hele løpet, Mobbing i barnehagen», og innsatsen vil fortsette med full tyngde i den nye kommunen.

– Arbeid med å forebygge mobbing i barnehagen vil fortsette å stå høyt på agendaen i det nye Kristiansand, og vi håper flest mulig tar i bruk «dialogmodellen», både kommunale og private barnehager, sier Marianne Godtfredsen, rådgiver hos oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune og koordinator for prosjektet.

Dialogmodellen

Et unikt samarbeid

Forskningsprosjektet «Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen» er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Universitetet i Agder, Sørlandets sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse og Fylkesmannen i Agder. Det har et spesielt fokus på forbedring og tilrettelegging av dialogen mellom ansatte og foreldre om mobbing i barnehagen.

– Vi har blant annet forsøkt å finne ut mer om faktorene som fremmer og hemmer dialogen mellom ansatte og foreldre, sier Godtfredsen, – Både ansatte og foreldre har vært med på å kartlegge utfordringene i dialogen rundt en mobbesituasjon.

Det særegne med forskningsprosjektet er ansvarliggjøring av voksne i mobbesituasjoner. Her handler det om barnehageansatte og foreldre.
– Prosjektet handler om kommunikasjonen de voksne imellom, og hvordan den optimalt bør tilrettelegges i forebyggingen og håndteringen av mobbing.

FLiK-Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand - var et kommuneomfattende prosjekt som hadde et overordnet mål om å utvikle inkluderende læringsmiljøer i barnehager og på skoler og å redusere mobbing. FLiK flyttet fokuset fra individ til system og dette prosjektet er en videreføring av samme prinsippet.

Fokus på mobbing i barnehagen

Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune hatt et særlig høyt fokus på mobbing i barnehagen siden 2013.

– I 2015 deltok vi i forskningsprosjektet «Hele barnet - hele løpet» med barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involvering som kjernepunkter. Det banebrytende med prosjektet var den nye definisjonen av mobbing forankret i barnets subjektive opplevelse av å høre til, være en betydningsfull del av og medvirke i et fellesskap, et perspektiv som er grunnleggende i FNs barnekonvensjon. Den skiller seg betraktelig fra en tradisjonell definisjon med fokus på hyppighet, gjentatte ganger, forekomst over tid og ubalanse i maktforholdet, forklarer Godtfredsen.

– Forskning viser at så mange som 8-12 prosent av barna blir mobbet i barnehagen, at de blir utestengt fra lek og uten venner. Det finnes fortsatt lite forsking på mobbing i barnehagen sammenlignet med hva som er gjort i skolen. «Hele barnet - hele løpet» bidro derfor sterkt til at mobbing i barnehagen ble satt på dagsorden i Norge.

Kontakt

Marianne Godtfredsen, prosjektkoordinator og rådgiver i oppvekstdirektørens stab i Kristiansand kommune, Tlf: 911 49 402

Forfatter: Jelena Milanović
Publisert: 08.10.2019 13:42
Sist endret: 09.10.2019 14:01

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?