Gå til hovedinnhold

Kristiansand som elektrisk veiviser

Nye Kristiansand kommune kan halvere klimautslippet sitt og bli bortimot fullelektrisk dersom det settes inn tiltak for å elektrifisere transportsektoren. Det viser en omfattende kartlegging som nylig ble ferdigstilt.

Godt utgangspunkt

Kristiansand er langt mer elektrifisert enn landsgjennomsnittet. Kommunen har i dag en elektrifiseringsgrad på 65 prosent, mens gjennomsnittet i Norge er 47 prosent. (Foto: Agder Energi)

– Kartleggingen viser først og fremst at vi har et godt utgangspunkt. Samtidig peker den på konkrete tiltak og anbefalinger for å redusere utslipp ved å elektrifisere, forteller Camilla Dunsæd, kommunedirektør i nye Kristiansand kommune.

På oppdrag fra Agder Energi, Kristiansand kommune og de to fylkeskommunene, har THEMA Consulting Group kartlagt elektrifiseringspotensialet i nye Kristiansand kommune.

Arbeidet viser at Kristiansand er langt mer elektrifisert enn landsgjennomsnittet. Kommunen har per i dag en elektrifiseringsgrad på 65 prosent, mens den gjennomsnittlige elektrifiseringsgraden i Norge er 47 prosent.

En viktig årsak til at Kristiansand har en høy grad av elektrifisering er at industrien i Kristiansand i stor grad allerede er elektrifisert.

Transport utgjør omtrent halvparten av utslippene

Kommunedirektør Camilla Dunsæd i nye Kristiansand kommune. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland)Kartleggingen har identifisert hvor det er mulig å redusere utslipp med elektrifisering. Her utmerker transportsektoren seg ettersom den utgjør hele 46 % av kommunes totale klimagassutslipp. Dette er fordelt på sjøtransport (18%), veitrafikk (15%) og annen mobil forbrenning (13%) som omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel i jordbruk, bygg og private husholdninger.

– Gjennom arbeidet som har blitt gjort har vi fått detaljert innsikt som vi ikke har hatt tidligere. Det er et verktøy som gjør det betydelig enklere å sette i gang konkrete og målrettete tiltak for å få ned utslippene i kommunen, forklarer Dunsæd.

Både Kristiansand kommune, fylkeskommunene og Agder Energi deler ambisjonen Electric Region Agder, som handler om å gjøre Agder til Norges første fullelektriske region innen 2030. Partene jobber nå sammen for å se på ulike tiltak med utgangspunkt i funnene i kartleggingen.

"Electric Region Agder-modellen"

Som en del av arbeidet med å kartlegge nye Kristiansand kommune har det blitt utviklet en universell modell som kan brukes til å kartlegge andre kommuner og regioner.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune. (Foto: Julie Marie Naglestad)– Denne kartleggingen kan bli det viktigste verktøyet for norske kommuner i kampen om å nå klimamålene i Parisavtalen. Med overskudd av fornybar energi i regionen vår har vi alle muligheter til å nå både Parisavtalen og ambisjonen om et fullelektrisk Agder innen 2030, sier Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

Gjennom kartleggingen som er gjort har kommunen et godt utgangspunkt for å vise vei mot et fullelektrisk samfunn.

Håper på tydelige mål

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi. (Foto: Agder Energi)– Vi vet at det å erstatte fossil energibruk med fornybar energi er nøkkelen til å redusere utslipp. Vi har den rene energien og jobber med å utvikle de teknologiske løsningene vi trenger. Kartleggingen viser at vi har et godt utgangspunkt. Nå håper jeg politikere og næringslivsledere vil sette tydelige og ambisiøse mål for å realisere potensialet som finnes. Først da kan Kristiansand bli den elektriske veiviseren som vi har potensialet til å være, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Forfatter: Jon Anders Skau, Agder Energi
Publisert: 03.12.2019 13:36
Sist endret: 03.12.2019 13:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?