Gå til hovedinnhold

Kommunens eierberetning 2018

Kristiansand kommune forvalter store verdier blant annet ved å være en eier av hel- og deleide aksjeselskap, kommunale foretak og interkommunale foretak.

Bystyret 18. september

Rådmann Ragnar Evensen med Kristiansand kommunes eierberetning for 2018.
Kommunens eierberetning gjennomgår regnskap og årsberetninger i overnevnte selskapsformer, samt informasjon om selskapenes styresammensetning. Informasjonen i eierberetningen for 2018 er hentet fra selskapenes årsregnskap, protokoller og styrets årsberetninger.
Kommunens eierberetning for 2018 har vært til orientering i formannskapet 11.september, og skal videre legges frem på orientering i bystyret 18. september.

Åpenhet

– Hensikten med eierberetningen er at Kristiansand kommune ønsker å praktisere åpenhet ved at allmennheten får tilgang til informasjon, samtidig som høy grad av åpenhet bidrar til demokratisk innsyn knyttet til kommunens eierskapsutøvelse, sier rådmann Ragnar Evensen.
– I tillegg vil utarbeidelse og fremlegging av kommunens eierberetningen være med på å sikre bedre informasjonsflyt og eieroppfølging, sier rådmannen.

Eierberetningen 2018 er publisert på Kristiansand kommunes nettside.

Forfatter: Siren Bruskeland
Publisert: 18.09.2019 15:04
Sist endret: 18.09.2019 15:04

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?