Gå til hovedinnhold

Hva skjer mellom valget og 1. januar?

De gamle by- og kommunestyrene i Kristiansand, Søgne og Songdalen vil fungere fram til nyttår. Bystyret for den nye kommunen er i virksomhet fra 9. oktober. Samme dag avvikles fellesnemnda.

Overgang og avslutning

Bystyret for den nye kommunen møtes til konstituerende møte i bystyresalen i Kristiansand 9. oktober.

Vanligvis skjer overgangen mellom nytt og gammelt kommunestyre i oktober. Men årets valg er spesielt. For å sikre at alt det formelle ved nedlegging av gamle kommuner og etablering av en ny kommune blir vedtatt, vil de gamle kommunestyrene sitte fram til 1. januar. Det samme gjelder for politiske utvalg.

De gamle kommune- og bystyrene og politiske utvalgene får avgrenset sitt ansvar og fullmakter til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de gamle kommunene. De skal for eksempel ikke behandle saker som får økonomiske eller juridiske konsekvenser for den nye kommunen. Dette er regulert i den aktuelle loven som handler om sammenslåing av kommuner (inndelingslovens paragraf 27).

Nytt bystyre konstitueres 9. oktober

Lederen av fellesnemnda innkaller de 71 representantene i det nye bystyret til konstituerende møte 9. oktober. Så fort bystyret er konstituert, opphører fellesnemnda.
På møtet 9. oktober velger bystyret ordfører, varaordfører, formannskap, kontrollutvalg og valg- og honorarutvalg.

Hovedutvalgene i den nye kommunen

Valg- og honorarutvalget skal fremme forslag til hvem som skal velges til de forskjellige hovedutvalgene. Disse velges trolig i bystyremøtet 23. oktober.
I den nye kommunen skal det være seks hovedutvalg:

  • Nærings- og eierskapsutvalget skal ha sju medlemmer. Disse velges blant de som sitter i formannskapet.

De fem andre utvalgene skal ha elleve medlemmer:

  • Organisasjonsutvalget
  • By- og stedsutviklingsutvalget
  • Helseutvalget
  • Oppvekstutvalget
  • Kulturutvalget

Vedtak gjelder fra 1. januar

Det nyvalgte bystyret skal ha fem møter fra oktober til nyttår, for å fatte alle vedtak som er nødvendig for at den nye kommunen skal være operativ fra 1. januar 2020.

Møtedatoene er 9. oktober, 23. oktober, 30. oktober, 27. november og 18. desember.

Vedtak som gjøres i denne perioden, både av det nye bystyret og av de politiske utvalgene som skal velges, er gyldige først fra 1. januar.

I desembermøtet skal det nye bystyret vedta budsjett og økonomiplan for den nye kommunen.

Oppgave- og ansvarsfordelingen er tatt til etterretning i fellesnemnda og by- og kommunestyrene i de tre kommunene:

Fellesnemnda

Søgne

Songdalen

Kristiansand 

Valg 2019

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 09.09.2019 08:09
Sist endret: 12.09.2019 11:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?