Gå til hovedinnhold

Grønne reisevaner for arbeidsplasser

Interesserte arbeidsplasser i Kristiansandsregionen, både i privat og offentlig sektor, kan nå søke om å bli med i et prosjekt for å endre reisevanene til jobb og i arbeidstiden. Det innebærer gratis konsulentbistand og mulighet for tilskudd til konkrete tiltak.

Glencore Nikkelverk er en av pilotene som har fått gode resultater etter å ha vært med som pilot. Fra venstre: Terje Næss - Glencore, Harald Eik – Glencore og Bjørne Jortveit – Kristiansand kommune. (Foto: Kjartan Bjelland – Fædrelandsvennen)

Søknadsfrist 1. desember

Kristiansandsregionen er Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand.

Virksomhetene må ha mer enn 25 ansatte. Ellers kreves at de må gi en begrunnelse for
å delta, kort beskrive hva som er målet med deltakelse, samt angi vilje og muligheter for egeninnsats.

Fyll ut søknadsskjema!

Fem piloter med gode resultater

Fem virksomheter i vår region har deltatt i et pilotprosjekt for å lage plan for grønnere reising – mobilitetsplan.  Og så har de gjennomført tiltak. Parallelt er de laget en veileder for
mobilitetsplanlegging.

Tre eksempler på resultater pilotene har oppnådd:

  • Nå er det slik at nesten halvparten av de ansatte på Nikkelverket som enten går, løper, sykler eller tar buss til jobb 1-2 dager i uka. 
  • Hos banken Nordea økte antall sykkelreiser med drøyt 10 prosent, mens bilandelen ble redusert med 17 prosent.
  • På Songdalen ungdomsskole økte sykkelandelen blant ansatte med 14 %, mens antall bilturer ble redusert med 13 prosent.

Rambøll og Kristiansand kommune har laget en veileder som andre virksomheter nå kan ta i bruk. Fra venstre:  Line Aasgard - Nordea, Bjørne Jortveit - Kristiansand kommune, Katrine Nesset - Rambøll, Smari Stav – Rambøll og Simen Lossius Ellefsen – Nordea. Foto: Ragna Marie Henden

Hva skjer i virksomhetene

For hver virksomhet vil det bli gjort en reisevaneundersøkelse før tiltak og ny etter gjennomførte tiltak.  Det etableres en arbeidsgruppe. Virksomhetene settes i gang med idedugnad og utarbeidelse av handlingsplan. Veilederen for mobilitetsplanlegging brukes rettesnor i arbeidet.

Nytteverdi for arbeidsplasser

  1. Bedre omdømme (overfor kunder, jobbsøkere, befolkning)
  2. Bedre helse og trivsel
  3. Enklere vei til miljøsertifisering
  4. Behov mindre areal til parkering
  5. Bidra til lavere utslipp av klimagasser

ATP-samarbeidet

ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen står bak prosjektet. Kristiansand kommune setter prosjektet i gang og forvalter midler. Kommunen bidrar også direkte med noen tjenester
til virksomheter som blir med.

Spørsmål om prosjektet rettes til:

Bjørne Jortveit
Rådgiver Kristiansand kommune / ATP-samarbeidet
bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Bjørne Jortveit
Publisert: 08.11.2019 09:02
Sist endret: 08.11.2019 09:28

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?