Gå til hovedinnhold

Delta i fylkeshelseundersøkelsen

Er du blant de mer enn 60 000 personene bosatt i Agder som har mottatt denne SMS’en, oppfordres du til å delta i det som blir en ny, stor folkehelseundersøkelse.

SMS eller E-post

Folkehelseinstituttet og fylkeskommunen sender i disse dager ut den såkalte fylkeshelseundersøkelsen. Nå oppfordres alle de over 60 000 tilfeldig utplukkede innbyggerne på Agder å svare på undersøkelsen slik at kommunene får god oversikt over hvor tiltak kan settes inn for å bedre folkehelsen i landsdelen.

Fra mandag 23. september og inn i oktober sendes det ut invitasjon til over 60 000 innbyggere over 18 år som er bosatt i Agder-fylkene. Alle er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Fylkeshelseundersøkelsen i Agder er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Folkehelseinstituttet. Invitasjonene kommer på SMS og/eller e-post.

Bedre løsninger

– Vi håper at så mange som mulig vil svare. Ditt svar gir oss innsikt slik at både kommunen og fylkeskommunen kan gi bedre tjenester og løsninger og sette inn "trøkket" der det trengs mest. Derfor vil jeg på forhånd takke alle som tar seg tid til å svare. Sammen med annen kunnskap vil undersøkelsen gi grunnlag for det lokale folkehelsearbeidet i vår og andre kommuner på Agder. Målet er å gjøre Kristiansand og Agder til et bedre sted å leve, sier Stine Busborg Sagen, som er folkehelsekoordinator i Kristiansand kommune.

Trivsel og livskvalitet

Undersøkelsen tar for seg helse, trivsel og andre faktorer som påvirker folkehelsa. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd du er med nærmiljøet, lokale tilbud og aktiviteter, spørsmål om din helse, om nærmiljø, levevaner, skader og ulykker. En egen del handler om livskvalitet. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og gjentas med jevne mellomrom, slik at datakunnskapen blir oppdatert. Forrige gang den ble holdt på Agder var i 2015/2016.

Valium og uføre

En tilsvarende rapport i 1993 ble kalt «Surt liv på det blide Sørland». Den satte en støkk i landsdelen med sin dokumentasjon av levekårene på Agder. Det viste seg at sykdom, mye medisinbruk og høy andel uføre karakteriserte folkehelsesituasjonen i landsdelen. Ulike tiltak i kommunene ble satt inn, men nye rapporter har vist at det ikke er særlig tegn til bedring etter 26 år.

– Vi er spent på om svarene kan vise om det er er mulig å snu dette. Godt klima, fantastisk natur fra hav til høyfjell, eget universitet og et mangfoldig næringsliv er tydeligvis ikke nok. Befolkningen på Agder sitter på mye av svaret. Derfor er det viktig å få så mange som mulig til å svare denne gangen. Uten et godt svar er det vanskelig å sette inn gode tiltak. Vi spente på, sier Vegard Nilsen, direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune. Han legger til at rapporten ventes å være klar i løpet av første kvartal 2020.

Sikker løsning

Den tekniske løsningen er ifølge Folkehelseinstituttet godt utprøvd og ivaretar personopplysningene på en sikker måte. Den enkelte respondent logger seg inn med personlig ID, for eksempel bank-ID eller Min-ID. Skjemaet kan fylles ut enten på mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Mer informasjon om fylkeshelseundersøkelsen finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 01.10.2019 12:17
Sist endret: 02.10.2019 14:23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?